2017 MTU General Assembly 서울경기인천 이주노동자 노동조합 총회 Date 2017/12/3 (Sun) 12pm Place KCTU Office (Subway Line 5 Seodaemun Station Exit 5) Host MTU 일시 2017년 12월 3일(일) 12시 장소 민주노총 총연맹 15층 교육실 주최 서울경기인천 이주노동자 노동조...
관리자 조회 수 82
11.12 이주노동자 사전대회에 있었던 차별적 언어에 대해 사과드립니다. 11월 12일 전태일열사 정신계승 전국노동자대회를 맞이하여 오후 1시 30분부터 광화문 동화면세점 앞에서 <노동허가제 쟁취! 숙식비 지침 철회! 전국노동자대회 이주노동자 사전대회>가 열렸습니다. 이 집회는 민주...
관리자 조회 수 542
KCTU National workers Rally National Migrant Workers Pre-Rally Achieve WPS! Abolish New Accommodation Charge Guide line of Mi grant workers! Program 1) Date: 2017. 11. 12(Sun) 2pm 2) Place: Dongwha Duty Free Shop (Line 5 Gwanghwamun Station Exit 6...
관리자 조회 수 825
전국노동자대회 이주노동자 사전 대회 실시! 프로그램 개요 1) 제목: 노동허가제 쟁취! 숙식비 지침 철회! 전국노동자대회 이주노동자 사전대회 2) 일시: 11월 12일(일) 오후 2시 3) 장소: 동화면세점 앞 4) 주최: 이주노조, 이주공동행동, 경기이주공대위 우리들의 요구 1) 노동허가제 쟁...
관리자 조회 수 752
. प्रवासी मजदुर स्वयमले आफ्नो हकअधिकार सुनिस्चित गर्न स्थापना गरेको प्रवासी मजदुर संगठन(एमटियु )ले कोरियन सरकार समक्ष इपिएसमा सबै अधिकार मालिकलाई भएको ...
관리자 조회 수 1155