प्रवासी मजदुर स्वयमले प्रवासी मजदुरहरुको समानता र हकअधिकार प्राप्तिको निम्ति गठन भएको एक मात्र मजदुर संगठन प्रवासी मजदुर संगठन प्रवासी मजदुर संगठन (एम...
관리자 조회 수 2820
प्रवासी मजदुरले स्वयमले प्रवासी मजदुरहरुकै समानता र हक अधिकार प्राप्तिको निम्ति गठन भएको एक मात्र मजदुर संगठन प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु)ले बिभिन्न सम...
관리자 조회 수 6008
प्रवासी मजदुर स्वयमले आफ्नो हकअधिकार सुनिस्चित गर्न स्थापना गरेको प्रवासी मजदुर संगठन(एमटियु )ले संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा घोषित अन्तराष्ट्रिय प्रवासी मजदु...
관리자 조회 수 2975
모든 이주노동자에게 인권과 노동권을! 2017 세계이주노동자의 날 기념 이주노동자대회 이주노동자 사업장 이동의 자유 보장하라! 근로기준법 63조 폐지하라! 단속추방 중단하고 미등록이주노동자 합법화하라! 고용허가제 폐지하고 노동허가제 실시하라! 이주노동자 퇴직금은 국내에서 지급하라...
관리자 조회 수 360
Human & Labor Rights For Migrants Workes! International Migrant Day - Migrant Workers Rally Guarantee Migrant Workers' Free Job Change! Abolish the Article 63 of Labor Standard Law enforcing Discriminative Treatment against Workers in Agriculture,...
관리자 조회 수 321