प्रवासी मजदुर स्वयमले आफ्नो हकअधिकार सुनिस्चित गर्न स्थापना गरेको प्रवासी मजदुर संगठन(एमटियु )ले संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा घोषित अन्तराष्ट्रिय प्रवासी मजदु...
관리자 조회 수 2609
모든 이주노동자에게 인권과 노동권을! 2017 세계이주노동자의 날 기념 이주노동자대회 이주노동자 사업장 이동의 자유 보장하라! 근로기준법 63조 폐지하라! 단속추방 중단하고 미등록이주노동자 합법화하라! 고용허가제 폐지하고 노동허가제 실시하라! 이주노동자 퇴직금은 국내에서 지급하라...
관리자 조회 수 134
Human & Labor Rights For Migrants Workes! International Migrant Day - Migrant Workers Rally Guarantee Migrant Workers' Free Job Change! Abolish the Article 63 of Labor Standard Law enforcing Discriminative Treatment against Workers in Agriculture,...
관리자 조회 수 126
2017 MTU General Assembly 서울경기인천 이주노동자 노동조합 총회 Date 2017/12/3 (Sun) 12pm Place KCTU Office (Subway Line 5 Seodaemun Station Exit 5) Host MTU 일시 2017년 12월 3일(일) 12시 장소 민주노총 총연맹 15층 교육실 주최 서울경기인천 이주노동자 노동조...
관리자 조회 수 533
11.12 이주노동자 사전대회에 있었던 차별적 언어에 대해 사과드립니다. 11월 12일 전태일열사 정신계승 전국노동자대회를 맞이하여 오후 1시 30분부터 광화문 동화면세점 앞에서 <노동허가제 쟁취! 숙식비 지침 철회! 전국노동자대회 이주노동자 사전대회>가 열렸습니다. 이 집회는 민주...
관리자 조회 수 998