प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु) कोरियामा रहेको प्रवासी मजदुरहरु स्वयमले गठन गरेको एक मात्र स्वतन्त्र मजदुर संगठन हो . यसले प्रत्यक बर्ष प्रवासी श्रमिकको बि...
관리자 조회 수 331
कोरियामा प्रवासी मजदुर स्वयमले प्रवासी मजदुरहरुकै समानता र हक अधिकार प्राप्तिको निम्ति गठन भएको एक मात्र मजदुर युनियन प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले नियम...
관리자 조회 수 432
कोरियामा प्रवासी श्रमिकहरुले आफ्नो हक अधिकारकोलागि संघर्ष गर्न गठन गरेको प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले संयुक्त राष्ट्र संघबाट घोषित ५३ अन्तरास्ट्रिय जा...
관리자 조회 수 599
고시 개정은 부분적 땜질일 뿐, 정부는 이주노동자 사업장 이동의 자유를 보장해야 한다! - 고용허가제법의 ‘외국인근로자 책임이 아닌 사유’에 대한 고용노동부 고시 개정에 부쳐 1. 고용노동부가 ‘외국인근로자의 고용 등에 관한 법률’(고용허가제법) 25조 제1항 제2호의 ‘외국인근로...
관리자 조회 수 423
कोरियामा प्रवासी मजदुर स्वयमले प्रवासी मजदुरहरुकै समानता र हक अधिकार प्राप्तिको निम्ति गठन भएको एक मात्र मजदुर युनियन प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले निय...
관리자 조회 수 6696