mms://211.215.17.148/leesanghyun/00002007/20070223/20070224mtu.wmv.


[동영상 보기]
여수 외국인보호소 화재참사 관련 25일 서울역 규탄집회 준비로 바쁜
이주노조 마숨 사무국장을 찾아 25일 새벽 이런저런 이야기를 들어보았습니다.

20070224mtu01.jpg 20070224mtu04.jpg


<table border="1" width="380"><tr><td width="380 height="350">
                         현장 상황 : 2007.2.25
                         영상 제작 : 2007.2.25
                         제작: 숲속홍길동
                         http://nodong.com/hong
        </td> </tr> </table>