글 수 625
번호
제목
글쓴이
공지 एमटियुले २०१८ अगस्ट ५ तारिक पुसानमा शैक्षिक तथा अन्तरक्रिया कार्यकम गर्ने file
관리자
6569   2018-07-13 2018-07-13 12:17
공지 एमटियुले जुलाई २८ र २९ तारिक सनिबार आइतबार समुन्द्र घुमाउन लैजाने file
관리자
4471   2018-06-16 2018-06-16 14:57
공지 प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु)ले सउलमा जनवरी २८ तारिक शैक्षिक तथा शुभकामना आदन प्रदान कार्यक्रम गर्ने . file
관리자
4249   2018-01-14 2018-01-17 22:11
385 Message from Comrade
MTU이주노조
4894   2009-07-03 2009-07-03 15:44
Dear comrades, MTU 2jeng!!! After long years in Korea, I have to return my home unplanned. I have never expected it. But leaving beside those old stories I hope everything happens for a good. W...  
384 최저임금 인상을 촉구하는 이주노동자 선언 Migrant Workers' Declaration file
MTU이주노조
11586   2009-06-24 2009-06-24 15:50
* 5-6월 서명운동을 통해 아래와 같이 신문광고를 내었습니다. 6월 25일자 경향신문 광고란에 실립니다. 최저임금 인상을 촉구하는 이주노동자 선언 "Yes to Raise of Minimum Wage!" Migrant Workers' Declaration ○ 이주노동...  
383 ILO, 과도한 이주노동자 사업장 이동 제한 유연화, 노동권 강화 촉구
MTU이주노조
6139   2009-06-17 2009-06-17 13:37
<민주노총 보도자료> ILO, 한국 비정규직 차별 지속 감시키로 12일 ILO 기준적용위원회 결과…고용형태별 차별해소 위한 보호 강화 촉구 과도한 이주노동자 사업장 이동 제한 유연화도 지적 1. 국제노동기구(ILO) 기준적용위원회...  
382 민주노총, ILO총회 기준적용위원회에서 이주노동자 차별 제기
MTU이주노조
7936   2009-06-10 2009-06-10 17:19
노동탄압 중단, 국제기구 권고 수용 촉구를 위한 국제연대활동에 나섭니다 민주노총은 이명박 정부의 노동탄압과 집회시위의 자유 등 기본권 침해를 규탄하고 ILO 권고의 전면적 이행을 촉구하기 위해 현재 스위스 제네바에서 ...  
381 ILO, 이주노조 지도부 탄압중단 권고!
MTU이주노조
4636   2009-06-09 2009-06-09 20:35
지난 3월 말 ILO는 민주노총과 국제노총이 이주노조와 관련하여 진정한 사건에 관하여 1) 이주노조 지도부 표적단속을 예방할 것 2) 11월에 이주노조 설립신고 관련 사항을 ILO에서 다룰것 이라는 내용으로 권고문을 보내 왔...  
380 국제앰네스티, 2009년 연례보고서에서 한국 이주노동자 문제 지적
MTU이주노조
6210   2009-06-03 2009-06-03 08:00
국제앰네스티 한국지부는 6월 2일 기자회견을 통해 국제앰네스티의 2009년 연례 인권보고서를 발표하였다. 전 세계적으로 경제위기 시대에 인권이 몰락하고 있다며 국제앰네스티는 인권 가치의 보장을 촉구했다. 이를 위해 국제앰네...  
379 [강연회 공지] 경제위기 시대의 이주노동자와 한국사회(한홍구 교수,소모두 초청 강연회) file
MTU이주노조
6845   2009-05-13 2009-05-13 15:18
강연회 <경제위기 시대의 이주노동자와 한국사회> 연사 : 한홍구 성공회대 교수 / 소모뚜 이주노동자의 방송 대표, 버마행동 한국 총무 일시 : 2009년 5월 21일 (목) 오후 7시 장소 : 동국대학교 문화관 덕암 세미나실 주최 ...  
378 MTU Speech in 4.26 Mayday Rally
MTU이주노조
6306   2009-04-29 2009-04-29 19:28
Anyeong haseyo! I am an EPS worker and a member of MTU. We are here, not only to call attention to the migrant societies needs, but to build solidarity amongst all the workers here in Korea an...  
377 [국제앰네스티 성명]대한민국 정부는 이주노동자의 권리를 보호해야만 한다
MTU이주노조
4983   2009-04-26 2009-04-26 19:33
대한민국 정부는 이주노동자의 권리를 보호해야만 한다 국제앰네스티는 다가오는 노동절을 맞아 대한민국 정부가 이주노동자권리협약을 비준하고 이를 이행함으로써 이주노동자의 권리를 보장할 것을 촉구한다. 한국은 또 결사의 자...  
376 세계노동절 119주년을 맞이하는 한국 이주노동자 선언
MTU이주노조
4674   2009-04-26 2009-04-26 19:24
선 언 문 - 세계노동절 119주년을 맞이하는 한국 이주노동자 선언 - “노동자는 하나다.” 세계 노동절 119주년을 맞이하며, 오늘 우리는 모든 이주노동자는 하나임을 소리 높여 외치고자 한다. “우리는 노동자다. 노동자는 하...  
375 [메이데이 장소 변경] 광교사거리 영풍문고 앞으로 변경 file
MTU이주노조
9428   2009-04-23 2009-04-23 15:04
[메이데이 장소 변경] 광교사거리 영풍문고 앞으로 변경  
374 이주노동자라는 이유로 정당한 노조 활동 탄압하는 삼환까뮤, 신본기업 규탄한다!
MTU이주노조
4791   2009-04-22 2009-04-22 19:59
<성명서> 이주노동자라는 이유로 정당한 노조 활동 탄압하는 삼환까뮤, 신본기업 규탄한다! - 노조 탄압 중단하고, 부당 해고 즉각 철회하라! 지난 4월 15일 경기도 광명 신촌지구 주공아파트 건설 현장에서 건설노조 경기중서부...  
373 [집회 공지] 119주년 메이데이 기념- 이주노동자 생존권 보장 촉구 대회 file
MTU이주노조
5628   2009-04-15 2009-04-15 18:33
119주년 노동절 기념- 2009 경제위기 하 이주노동자 생존권 보장 촉구 대회  
372 살인적인 이주여성 폭력단속 규탄 기자회견 file
MTU이주노조
4917   2009-04-14 2009-04-14 20:41
살인적인 이주여성 폭력단속 규탄 기자회견 일시 : 4월13일(월) 오전 11시 장소 : 과천 출입국정책본부 앞(과천 청사 건너편) 경 과 보 고 2009. 4. 13. 기준 - 머아영(32세, 중국)은 2007년 5월 입국하였음.(입국 비자 미상,...  
371 119주년 2009 세계노동절기념, 경제위기하 이주노동자 생존권 보장 촉구대회
MTU이주노조
4586   2009-04-09 2009-04-09 22:13
119주년 2009 세계노동절기념, 경제위기하 이주노동자 생존권 보장 촉구대회 일시 : 2009. 4. 26.(일) 오후 2시 장소 : 서울 종로2가 보신각 앞 주최 : 이주노동자차별철폐와인권·노동권실현을위한공동행동(건강권실현을위한보건의료...  
370 [성명]법무부의 반인권&#8228;반여성적인 이주노동자 폭력단속을 강력히 규탄한다!
MTU이주노조
4552   2009-04-09 2009-04-09 22:02
법무부의 반인권․반여성적인 이주노동자 폭력단속을 강력히 규탄한다! 4월 8일 대전에서 중국동포 여성에 대한 법무부 출입국관리소의 폭력적이고 반인권적 강제단속이 자행되었다. 기자에게 포착된 동영상을 보고 우리는 충격...  
369 &lt;성명&gt;이주노동자 임금 삭감 부추기는 파렴치한 중소기업중앙회를 규탄한다!
MTU이주노조
4618   2009-04-02 2009-04-02 19:52
<성명> 이주노동자 임금 삭감 부추기는 파렴치한 중소기업중앙회를 규탄한다! - ‘외국인근로자 숙식비 부담기준’을 즉각 철회하라! 이명박 정부는 깊어가는 경제 위기에 부자들과 기업주들을 위한 정책들만 연일 쏟아내더니 급기야...  
368 이주노조 후원을 위한 연대의 밤에 함께해 주셔서 감사드립니다. file
MTU이주노조
4680   2009-04-02 2009-04-02 12:52
감사드립니다.  
367 2009년 외국인력도입계획을 비판한다
MTU이주노조
4306   2009-03-20 2009-03-20 15:36
2009년 외국인력도입계획을 비판한다 1. 인력 규모 대폭 축소에 대해 정부가 3월 19일 외국인력정책위원회를 열어 내년 2월까지 신규 도입할 이주노동자 숫자를 3만 4천 명으로 확정했다. 이는 작년의 3분의 1 수준 밖에 안된...  
366 2009 Solidarity Night to Support MTU file
MTU이주노조
4954   2009-03-12 2009-03-12 14:21
JOIN!!