글 수 634
번호
제목
글쓴이
공지 एमटियुले जनवरी २७ तारिक उइजंगबुमा नया बर्ष २०१९को शुभकामना आदान प्रदान र शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
3624   2019-01-03 2019-01-03 17:35
공지 एमटियुले डिसेम्बर १६ तारिक अन्तराष्ट्रिय प्रवासी मजदुर दिबस मनाउने file
관리자
5813   2018-12-03 2018-12-03 21:57
공지 एमटियुले ओसानमा नोभेम्बर १८ तारिक आईतबार शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
7161   2018-10-31 2018-10-31 11:19
공지 प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले अक्टोबर १४ मा बृहत रेल्लीको आयोजना गर्ने file
관리자
11468   2018-10-10 2018-10-10 14:39
공지 [성명] 고용허가제 실시 14년에 부쳐, 굽힘 없는 투쟁으로 한국 사회 이주노동을 새로 쓰자!
관리자
7466   2018-08-13 2018-08-13 14:30
공지 Migrant Workers Pre Rally file
관리자
8066   2018-07-23 2018-07-23 16:50
94 [성명,사건개요, 이주노조]터키 이주노동자 코스쿤 사망에 대해 책임지고 살인적 단속추방 즉각 중단하라!! file
MTU이주노조
4050   2006-03-01 2006-03-01 11:48
터키 이주노동자 코스쿤 사망에 대해 책임지고 살인적 단속추방 즉각 중단하라!! 2월 27일 새벽 4시 수원 출입국관리사무소 보호실에 보호수감중이던 터키 이주노동자 코스쿤 셀림씨가 6층 화장실 통풍구 밖으로 떨어져 사망했...  
93 성 명 서 [강제단속저지와 이주노동자 코스쿤 셀림씨 사망사건 공동대책위] file
MTU이주노조
3618   2006-03-01 2006-03-01 00:52
성 명 서 [강제단속저지와 이주노동자 코스쿤 셀림씨 사망사건 공동대책위] 3월 2일 10:00 수원출입국앞 기자회견 10:40 출입국소장 면담 3월 8일 14:00 출입국앞 집회 이주노동자를 죽음으로 몰아가는 강제추방정책 중단하라! ...  
92 [성명서] 이주노조에 대한 기만과 탄압을 멈추라! file
MTU이주노조
3723   2006-02-27 2006-02-27 19:46
성명서 이주노조에 대한 기만과 탄압을 멈추라! “노동조합설립신고서반려처분취소”건 이주노조는 05년 5월 3일 노조설립신고서를 제출하였으나 노동청은 ‘사업장별 명칭과 조합원 수 및 대표자의 성명, 조합원명부’를 보완하라는...  
91 Feb 19th MTU Rally 이주노조 탄압분쇄, 아느와르 위원장 석방을 위한 투쟁대회 file
MTU이주노조
3990   2006-02-09 2006-02-09 01:13
korean government do not recognized migrant workers as worker , we can achieve our rights from struggle concentrated at maro-niea park 2pm and parade to myoung-dong Catholic Church 집회내용 집회명 : 이주노...  
90 MTU participate a play : Ritual for fervid people 이주노조 - 연극 : 열사 굿 지나가리라 관람 file
MTU이주노조
3498   2006-02-10 2006-02-10 21:09
이주노조 - 연극 : 열사 굿 지나가리라 관람 ‘봄이 오는 길목에서 차별문화의 응어리를 풀어내고 민중 삶에 생기를 북돋는,,, -발언하는 샤킬, 사진 민중의소리 서정환기자 - 2월 9일 오후7시 이주노조 집행부와 이주...  
89 In Support to the Nepal Peoples freedom from King Gyanendra /네팔 민주화 운동 지지와 국제연대를 위한 국제 공동행동 기자회견 file
MTU이주노조
4462   2006-02-01 2006-02-01 08:15
In Support to the Nepal Peoples freedom from King Gyanendra Press Conference Peace Park, Seoul, 2006 February 1st. In Support to the Nepal Peoples freedom from King Gyanendra Restoration of de...  
88 now modify hompage 홈페이지 수정중 secret
MTU이주노조
    2006-01-31 2006-01-31 01:30
비밀글 입니다.  
87 His Excellency King Gaynendra: file
MTU이주노조
3390   2006-01-28 2006-01-28 23:11
January 27, 2006, His Excellency King Gaynendra: My organization, the Migrants' Trade Union of Korea (MTU), has been made aware of the increasingly brutal and repressive conditions for trade unioni...  
86 동계 현장활동투쟁 4일차 상황보고 file
실천단 선전국
3564   2006-01-19 2006-01-19 22:25
비정규직 철폐! 노사관계로드맵 분쇄! 노동자민중 생존권 쟁취를 위한 2006년 노동자민중 현장활동투쟁 4일차 상황 비정규직 철폐!! 노사관계로드맵 분쇄!! 노동자민중 생존권 쟁취!!를 위한 2006년 노동자민중 동계 현장활동투쟁단...  
85 alert, our ansan chief in MTU - tipu arrested file
MTU이주노조
3597   2006-01-19 2006-01-19 21:23
alert, our ansan chief in MTU - tipu(tifu-Abu Naser Bhuiyen) arrested 6:12pm in ansan-nasung with another 17migrants when they just doing bank business tifu now in mokdong immigration, today many comrades ...  
84 2006 labor winter real-field active struggle 2006년 노동자 동계 현장 활동 투쟁 1일차! file
노동자동계투쟁단
5969   2006-01-17 2006-01-17 00:21
nonregularity work abolition! capital and labor loadmap pulverization! achieve labor,people living rights -2006 labor winter real-field active struggle- 비정규직 철폐! 노사관계로드맵분쇄! 민중생존권 쟁취!를 위한 ...  
83 concentrated rally at mokdong immigration 11am file
MTU이주노조
4944   2006-01-16 2006-01-16 05:24
nonregularity work abolition! capital and labor loadmap pulverization! achieve labor,people living rights -2006 labor winter real-field active struggle- concentrated rally at mokdong immigration 11am 비정규직철...  
82 [judgement 판결] a portion of win a lawsuit, compensate to Anwar 300manwon 일부승소, 정부는 아느와르에게 300만원 보상하라 file
MTU이주노조
3674   2006-01-13 2006-01-13 20:04
13th, Jan, 10am seoul a civil case courtroom  our demand 1. compensate for illegal in process of crackdown 2. compensate for illegal imprisonment from May 14 to present  judgement 1. gover...  
81 our past comrade omkar's funeral will held on file
MTU이주노조
3654   2006-01-10 2006-01-10 17:32
[MTU]our past comrade omkar's funeral will held on seoul medical center 서울의료원 8pm subway#2 samsungstation 7.8exit 이주노조 조합원 이었던 omkar 동지의 장례식이 있습니다. 서울삼성동 서울의료원 장례식장 (한전.감...  
80 1월 9일 국가인권정책기본계획(National Action Plan) 이주노동자 관련 부분 file
MTU이주노조
3456   2006-01-09 2006-01-09 21:13
KNHRC pass a resolution -NAP, National Action Plan - it's a government base of humanright policy it include migrants workers related 1. deregulate (loosen) of eps prohibition about moving another w...  
79 [인터뷰] 구금 8개월을 맞는 아노아르 이주노조 위원장 file
MTU이주노조
4113   2006-01-08 2006-01-08 20:56
http://migrantsinkorea.net/webbs/view.php?board=mignews&id=171 이주노동자 방송국 http://migrantsinkorea.net [인터뷰]이주노동자 방송국 구금 8개월을 맞는 아노아르 이주노조 위원장 1월 13일 공판 앞두고 아쉬움 남아 전...  
78 [동영상,방송] KBS1 시사중심 외국인이주노동자 기본권 현주소는 전체부분입니다. file
MTU이주노조
5473   2005-12-30 2005-12-30 15:40
this is 28th 1pm live broadcasting KBS1 sisa-jungsim(current events centric) recording The present situation of migrant workers basic right its full time is 30minute saying about migrant's childrens educatio...  
77 생방송 KBS 시사중심 이주노동자 인터뷰/mtu live broadcasting file
숲홍
6439   2005-12-28 2005-12-28 15:41
28일 오후 1시 40분 생방송 KBS 시사중심 이주노동자 인터뷰 녹화분입니다. 20분 정도 진행된 방송분 중 녹화했던 후반부 10분 정도입니다. 녹화부분은 이주노동자 자녀의 교육권 등에 과한 이야기가 나오고 있습니다. 전반부는...  
76 17일차 12월 21일 부로 인권위 점거농성을 마쳤습니다. file
MTU이주노조
3676   2005-12-23 2005-12-23 21:06
17일차 12월 21일 부로 인권위 점거농성을 마쳤습니다. 투쟁은 계속됩니다. 동지들의 연대에 감사드립니다. migrant trade union, NHRC sitin struggle is now over about lasting 17day, wed, 21, Dec continue struggle ...  
75 샤킬직무대행 문병갑시다. /shakil now in hospital , visit him
MTU이주노조
3634   2005-12-23 2005-12-23 17:47
12월 21일날 안산에서 서울로 오는길에 가벼운 차선이탈사고로 인하여 샤킬 동지가 목에 충격을 받아 깁스 한채로 병원에 입원중 입니다. 샤킬 동지는 다친 몸에도 불구하고 아느와르 5차 재판과 해단식에 같이하고 저녁에 병원...