글 수 649
번호
제목
글쓴이
공지 एमटियुले सउल (एमटियु हल) मा १० तारिक मजदुर कानुन ,इपिएस ,डब्लुपीएसको बारेमा शैशिक कार्यक्रम गने file
관리자
5619   2019-11-02 2019-11-03 16:58
공지 एमटियुले फ्यंगथेकमा जुलाई १४ तारिक आइतबार २०१९ बृहत र्यालीको योजना गर्ने file
관리자
6383   2019-07-02 2019-07-02 16:47
공지 एमटियुले मोक्पो साम्हो चोतारिको सहकार्यमा जुन ३० तारिक आइतबार मोक्पो फुटबल ग्राउन्डमा शिक्षिक कार्यक्रम गर्न file
관리자
4783   2019-06-24 2019-06-24 21:26
공지 एमटियुले यो महिना जुन २३ तारिक किम्पोमा शैशिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
4760   2019-06-13 2019-06-13 18:29
공지 एमटियुले जनवरी २७ तारिक उइजंगबुमा नया बर्ष २०१९को शुभकामना आदान प्रदान र शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
11332   2019-01-03 2019-01-03 17:35
공지 एमटियुले डिसेम्बर १६ तारिक अन्तराष्ट्रिय प्रवासी मजदुर दिबस मनाउने file
관리자
13583   2018-12-03 2018-12-03 21:57
공지 एमटियुले ओसानमा नोभेम्बर १८ तारिक आईतबार शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
14978   2018-10-31 2018-10-31 11:19
공지 प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले अक्टोबर १४ मा बृहत रेल्लीको आयोजना गर्ने file
관리자
19249   2018-10-10 2018-10-10 14:39
공지 [성명] 고용허가제 실시 14년에 부쳐, 굽힘 없는 투쟁으로 한국 사회 이주노동을 새로 쓰자!
관리자
15265   2018-08-13 2018-08-13 14:30
공지 Migrant Workers Pre Rally file
관리자
19461   2018-07-23 2018-07-23 16:50
649 이주노동자 노동조합에 대한 법무부 불법사찰을 규탄한다!
이주노조MTU
10245   2005-05-05 2005-05-05 18:37
이주노동자노동조합에 대한 법무부직원의 불법사찰을 규탄한다! 4월 24일! 한국의 이주노동자 운동은 웅장한 역사의 첫걸음을 내딛었다. 그것은 그간의 명동성당농성 투쟁을 중심으로 만들어온 단결, 투쟁, 연대의 정신과 성과를 보...  
648 <긴급>아누아르 위원장 연행
이주노조
10821   2005-05-14 2005-05-14 09:22
오늘 새벽 1시 이주노동자 노동조합 아누아르 위원장이 뚝섬역에서 연행되었습니다. 연행당시 20여명 이상의 출입국관리소 직원들이 있었으며, 계속 미행을 했던 것으로 추정됩니다. 아누아르 동지는 현재 청주외국인보호소 독방에 ...  
647 [이주노조 아노아르 위원장 표적 연행 보고 및 연대요청]
이주노조MTU
10235   2005-05-15 2005-05-15 01:16
[이주노조 아노아르 위원장 표적 연행 보고 및 연대요청] ‘노동자는 하나다’라는 정신으로 투쟁하는 동지들! 서울경기인천 이주노동자노동조합의 아노아르 위원장이 지난 14일(토) 새벽 1시경에 뚝섬역에서 대대적으로 조직된 단...  
646 <안와르위원장연행!>안와르위원장 지지면회 일정조직! 많은 연대단위 동지들의 참여를 부탁드립니다. 1
이주노조MTU
12050   2005-05-16 2005-05-16 03:56
14일 새벽 안와르 위원장을 연행한 법무부 출입국은 연행자 석방투쟁의 대응이 쉽지 않을 것이라 판단하고 청주 외국인보호소로 즉각 구금 한 것으로 보입니다. 안와르 동지가 연행된 14일은 출입국관리소 격주휴무에 들어가는 ...  
645 아노아르 위원장 표적 연행의 현재까지 경과보고 및 향후 투쟁일정(가)
이주노조MTU
10183   2005-05-16 2005-05-16 04:16
서울경기인천 이주노동자 노동조합 아노아르 위원장 표적 연행 경과보고 - 4월 24일 창립총회를 통해 출범함 서울경기인천 이주노동자 노동조합은 5월 3일 이주노동자 노동조합 설립기자회견을 하고 노동부에 설립신고서를 제출하였...  
644 [이주노조성명] 탄압이 강해지는 만큼 우리의 투쟁도 강해질 것이다! 3
이주노조MTU
9836   2005-05-16 2005-05-16 09:41
이주노조 위원장 석방! 이주노조 탄압 분쇄! 이주노동자노동조합 규탄 성명서 “탄압이 강해지는 만큼 우리의 투쟁도 강해질 것이다!” 지난 5월 14일 새벽 1시경 서울경기인천 이주노동자 노동조합 아노아르 위원장이 법무부와 출...  
643 아노아르 위원장 1차 면회 투쟁과 법무부 해명 보도 규탄
이주노조MTU
9364   2005-05-17 2005-05-17 01:24
아노아르 위원장 1차 면회 투쟁과 법무부 해명 보도 규탄 1. 법무부의 개소리, 출입국관리소의 거짓 선전 16일(월) 11시 민주노총에서 진행된 [이주노조 탄압분쇄, 위원장 표적연행 규탄 공동기자회견]을 통해 법무부와 출입국관...  
642 <속보> 이주노조 조합원 로크만씨, 단속반의 폭행으로 불구 위기!! 2
이주노조MTU
9529   2005-05-18 2005-05-18 19:06
지난 16일 왕십리 지역에서 경찰과 서울출입국관리소 직원으로 구성된 단속반에 의한 대대적 단속이 자행되었습니다. 왕십리 전철역 출구를 중심으로 검문이 계속되었고 인근 지역에 있는 공장에 단속반이 직접 진입하여 공장 문...  
641 [아노아르 위원장-편지] 투쟁하는 인생이 진짜 인생이다!
이주노조MTU
9279   2005-05-19 2005-05-19 01:04
아노아르 동지가 이주노조 조합원들과 투쟁하는 모든 동지들에게 드리는 편지입니다. 방글라데시어 원문 그대로를 한글로 옮겼습니다 "투쟁하는 인생이 진짜 인생이다" 동지들, 투쟁으로 인사와 안부를 전해드리겠습니다. 투쟁! 우리...  
640 17,18일차 안와르 위원장 면회투쟁 보고입니다. 4
이주노조MTU
9437   2005-05-19 2005-05-19 02:50
(5.17,18) 이주노조 안와르위원장 2,3일차 면회투쟁 보고 1) 5.17 2일차 면회보고 2일차 면회인 : 청주 외국인 노동자 복지회 소장, 다함께4인, 이주노조 면회담당자 1인 17일 오전11시경, 청주 외국인 노동자 복지회 소장님의 ...  
639 <집회공지>이주노조 탄압 분쇄와 위원장 구출을 위한 이주노동자 결의대회
이주노조MTU
9480   2005-05-21 2005-05-21 04:02
<집회공지> 19일 이주노조 탄압 분쇄와 위원장 표적연행 규탄대회를 서울 출입국 관리소앞에서 많은 동지들의 연대로 힘차게 진행했습니다. 민주노총, 경기본부, 이주노조, 전국금속산업연맹(전국금속산업노조), 한원CC 노동조합, 서사...  
638 &lt;집회공지&gt;이주노동자 단속추방저지 노동3권쟁취 결의대회(수원출입국관리소규탄투쟁) file
이주노조MTU
9718   2005-05-23 2005-05-23 23:21
<집회공지>단속추방저지와 수원출입국관리소 규탄 투쟁 단속추방저지! 이주노동자 노동3권쟁취 결의대회 [집회공지] 단속추방 저지! 이주노동자 노동3권 쟁취 결의대회 일시, 장소 : 2005년 5월 24일(화) 14:00 수원출입국관리소 주최...  
637 &lt;이주노조&gt;안와르 위원장 면회와 관련하여...
이주노조MTU
9363   2005-05-24 2005-05-24 04:16
벌써 안와르위원장이 연행된지 10일이 지났습니다. 조금씩 안와르 위원장 석방에 대한 관심이 전환되고 있는 것 같습니다. 안와르씨가 자주 이용하시던 사무실 인근 단골 식당 아주머니도 소식을 접하시고는 너무나 안타까워 하고...  
636 &lt;이주노조MTU&gt;안와르위원장은 즉각 석방되어야만 합니다-국가인권위진정/강제퇴거명령이의신청 5 file
이주노조MTU
8143   2005-05-24 2005-05-24 04:59
이 내용은 출입국관리소에 제출한 강제퇴거명령 이의신청서 내용이면서 국가인권위에 보낸 내용입니다. --------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 5월 14일부로 청주외국인보호소에서 보호 중인 아노아르 위원장...  
635 &lt;안와르편지2&gt;우리 약속합시다
이주노조MTU
9039   2005-05-27 2005-05-27 16:20
동지들! 투쟁으로 인사와 안부를 전해드리겠습니다. 나는 잘 있습니다. 동지들도 잘 있는 것으로 압니다. 먹고 살기 위해 꿈을 가지고 어머니 땅에서 남의 땅까지 우리가 왔습니다. 아직까지 그 꿈이 이뤄지지 않고 있습니다. ...  
634 이주노조 연대단위 회의 공지 5.31(화) 저녁 7시
이주노조MTU
8388   2005-05-27 2005-05-27 17:31
이주노조 연대단위 회의 공지 일시: 5.31(화) 저녁 7시 장소: 민주노총 서울본부 사무실 (동대문운동장역 5번 출구) 안건지는 추후 공지 보고 1. 현재 이주노조 탄압 상황 2. 이주노조 조직확대 계획(각 지부 건설계획) 3. 각...  
633 안와르동지 면회가능시간(이번주 토요일, 일요일은 면회가 되지 않습니다.)
이주노조MTU
8657   2005-05-27 2005-05-27 17:49
매달 둘째, 넷째 토요일은 면회휴무일이며, 법정공휴일은 모두 면회가 되지 않습니다. 이번 28,29일은 면회가 되지 않습니다. 착오없으시길 바랍니다. 면회시간 평 일: 오전 9:30 ~ 11:30, 오후 1:00 ~ 4:30 토요일: 오전 9:3...  
632 고용허가제 실태조사 사업이 6월5일부터 시작됩니다. 1 file
migrant
8015   2005-06-02 2005-06-02 03:51
민주노동당 단병호 의원실에서 주최로 하여 실시 1년째(2004년 8월17일 시행)인 고용허가제도의 문제점에 대해 현장의 이주노동자들을 대상으로 설문문항의 서면설문과 심층설문을 진행합니다. 기간은 7월까지이며 이 설문을 통해 고...  
631 아노아르 위원장 석방촉구 탄원서 file
이주노조MTU
8609   2005-06-02 2005-06-02 22:45
지난 5월 14일 새벽 이주노동조합의 아노아르 위원장이 출입국관리소 직원들에 의해 불법적으로 폭력 연행되어 청주 외국인보호소에 구금되어 있습니다. 이는 이주노동조합을 만들었다는 이유로 표적연행해 간 것에 다름아니라고 판...  
630 이주노조 연대단위 2차 회의에 많은 참여바랍니다!
이주노조MTU
7035   2005-06-05 2005-06-05 18:18
아노아르 위원장 석방, 이주노조 탄압분쇄, 단속추방박살 투쟁 연대단위 2차 회의 일시 : 6월 6일(월) 오전 11시 장소 : 민주노총 서울본부 회의실 노동자는 하나라는 정신으로 투쟁하는 동지들! - 아노아르 위원장 석방과 이주...