글 수 649
번호
제목
글쓴이
공지 एमटियुले सउल (एमटियु हल) मा १० तारिक मजदुर कानुन ,इपिएस ,डब्लुपीएसको बारेमा शैशिक कार्यक्रम गने file
관리자
47532   2019-11-02 2019-11-03 16:58
공지 एमटियुले फ्यंगथेकमा जुलाई १४ तारिक आइतबार २०१९ बृहत र्यालीको योजना गर्ने file
관리자
38245   2019-07-02 2019-07-02 16:47
공지 एमटियुले मोक्पो साम्हो चोतारिको सहकार्यमा जुन ३० तारिक आइतबार मोक्पो फुटबल ग्राउन्डमा शिक्षिक कार्यक्रम गर्न file
관리자
37450   2019-06-24 2019-06-24 21:26
공지 एमटियुले यो महिना जुन २३ तारिक किम्पोमा शैशिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
35788   2019-06-13 2019-06-13 18:29
공지 एमटियुले जनवरी २७ तारिक उइजंगबुमा नया बर्ष २०१९को शुभकामना आदान प्रदान र शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
60956   2019-01-03 2019-01-03 17:35
공지 एमटियुले डिसेम्बर १६ तारिक अन्तराष्ट्रिय प्रवासी मजदुर दिबस मनाउने file
관리자
45418   2018-12-03 2018-12-03 21:57
공지 एमटियुले ओसानमा नोभेम्बर १८ तारिक आईतबार शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
80655   2018-10-31 2018-10-31 11:19
공지 प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले अक्टोबर १४ मा बृहत रेल्लीको आयोजना गर्ने file
관리자
51632   2018-10-10 2018-10-10 14:39
공지 [성명] 고용허가제 실시 14년에 부쳐, 굽힘 없는 투쟁으로 한국 사회 이주노동을 새로 쓰자!
관리자
44263   2018-08-13 2018-08-13 14:30
공지 Migrant Workers Pre Rally file
관리자
51897   2018-07-23 2018-07-23 16:50
229 [긴급] 8월 28일:서울 지역에서 연일 일어나는 단속에 항의하는 긴급 규탄 집회!
MTU이주노조
4377   2007-08-24 2007-08-24 21:13
서울 지역에서 연일 일어나는 단속에 항의하는 긴급 규탄 집회에 적극 참가를 호소합니다. 8월 집중 단속이 시작된 이후 온갖 불법 단속이 기승을 부리고 있습니다. 지난 8월 20일 성수동에서는 단속반의 무자비한 폭력 행사에...  
228 수원노동지청에서 단속된 이주노동자 사건 경과
MTU이주노조
4627   2007-08-24 2007-08-24 21:12
8월 23일 수원노동지청에서 퇴직금 진정을 위해 방문한 인도네시아 노동자가 경찰에 연행되는 사건이 일어났습니다. 이것은 사업주가 경찰에 신고했고, 신고를 받은 경찰이 출동해 체포한 것으로 확인이 됐습니다. (이 과정에 대...  
227 <b>[단속보고]</b>8/2-8/23(현재)까지 이어진 인간사냥꾼 출입국 직원들의 단속행태
MTU이주노조
4450   2007-08-23 2007-08-23 19:06
[단속보고]8월 2일부터 8월 23일(현재)까지 이어진 인간사냥꾼 출입국 직원들의 단속행태 8월 2일 14:00동대문 역 주변에서 단속 8월 3일 12:00 성수, 뚝섬 지역에서 단속 8월 6일 21:24 성수 지역 단속 8월 16일 의정부 및...  
226 [1일차] 8월 집중단속 분쇄를 위한 이주노조 수도권 집중투쟁 1일차 보고 file
MTU이주노조
4562   2007-08-14 2007-08-14 03:55
[1일차] 8월 집중단속 분쇄를 위한 이주노조 수도권 집중투쟁 1일차 보고 이주노동자노동조합은 8월, 고용허가제 3년과 맞춰 실시되는 대규모 합동단속에 맞선 행동들을 조직하고 있다. 안산역 결의대회처럼 정기적인 거점 집회...  
225 이주노조 순례 일정입니다. 연대바랍니다.
MTU이주노조
4430   2007-08-13 2007-08-13 12:32
이주노조에서 투쟁순례단을 진행하기로 했지만, 이주노조 자체 역량관계로 투쟁 순례단을 취소하고 19일 집회 최대조직을 목표로 지역 순례를 진행하기로 했습니다. 시간이 되시는 동지들은 이 일정에 최대한 함께 참여해주셨으면 ...  
224 [성명] 아프가니스탄 한국인 납치 사건에 대한 이주노조의 입장
MTU이주노조
4326   2007-08-10 2007-08-10 18:08
<성명서> 아프가니스탄 한국인 납치 사건에 대한 이주노조의 입장 지난 7월 19일 아프가니스탄에서 일어난 한국인 23명에 대한 납치 사건은 매우 우리 이주노동자들에게도 매우 충격적이었다. 무엇보다 아직도 이들이 가족의 품으...  
223 819 Migrants' Mass Demonstration file
MTU이주노조
4388   2007-08-08 2007-08-08 13:18
Lets all participate strongly in this action! 소스 입니다. <center><a href=http://migrantsact.org/data/file/photo/2070782688_f10442a9_migrantact_edit4_kor2.jpg" border="0"></a></center>  
222 819 고용허가제 시행 3년 규탄! 단속추방중단! 이주노동자 인권, 노동권 쟁취 결의대회 file
MTU이주노조
4391   2007-08-08 2007-08-08 13:13
적극 참가 합시다. 소스입니다. <center><a href="http://migrantsact.org" target="_blank"><img src="http://migrantsact.org/data/file/photo/2070782688_5fb6261e_migrantact_edit4_kor1.jpg" border="0"></a></center>  
221 이주노동자 단속 대응 지침 버마, 방글라어 번역판 추가
MTU이주노조
4373   2007-08-06 2007-08-06 14:20
자료실 문서란에 방글라어, 버마어도 추가해 올렸습니다. 적극 활용바랍니다.  
220 [공지] 이주노동자 단속 대응 지침(6개국어)
MTU이주노조
4396   2007-08-04 2007-08-04 16:46
이주노동자 단속 시 대응 지침입니다. 자료실에 올립니다. 한글, 영어, 베트남, 인도네시아, 몽골, 중국어 입니다 이 지침은 이주공동행동 차원에서 마련한 것이구요. 번역은 이주노조, 이주인권연대, 용인이주노동자쉼터, 성서공단...  
219 아노아르 전 위원장 및 이주노조에 대한 탄압을 즉각 중단하라! file
MTU이주노조
4302   2007-08-02 2007-08-02 15:40
제목 없음 아노아르 전 위원장 및 이주노조에 대한 탄압을 즉각 중단하라. 충격적인 일이 또 다시 벌어졌다. 지난 7월 26일 방글라데시에서의 계속되는 활동을 결의하며 웃으며 한국을 떠나 방글라데시로 돌아간 아노아르 전 위...  
218 [질의] 아노아르 후세인 출국 과정에서 일어난 인권 침해 등에 대한 출입국 발송 질의서
MTU이주노조
4271   2007-08-02 2007-08-02 15:33
질의공문 서울경기인천 이주노동자 노동조합 Seoul ․ Gyeonggi ․ Incheon Migrants' Trade Union 서울 중구 예관동 70-27 미디센터빌딩 304호(100-290) / (위원장 까지만 가풍: 016-712-9155) Homepage: http://m...  
217 7.29 - 8.1 단속 소식
MTU이주노조
4491   2007-08-02 2007-08-02 14:37
7.29 - 8.1단속 소식 -7월 29일 오전 11시부터 오후 5시 경까지 인천 거북시장 부근 이주노동자 주거 지역에서 단속이 벌어졌다. 이 지역에 거주하는 이주노동자의 말에 따르면, 스리랑카, 몽골, 중국 노동자 20명이 단속에 ...  
216 이주노조 순례 투쟁단을 제안합니다.
MTU이주노조
4295   2007-07-28 2007-07-28 10:27
이주노조 순례 투쟁단 1. 일시 일시 : 8월 13일 ~ 8월 18일 2. 목표 /서울 수도권을 돌며 이주노동자들, 민주노총 조합원, 시민들에게 8월 단속의 부당성을 알려내고, 이에 대한 투쟁을 선동한다. /투쟁 주체 재생산을 목적...  
215 [성명] 이랜드, 뉴코아 농성장 경찰력 투입을 강력히 규탄한다.
MTU이주노조
4402   2007-07-20 2007-07-20 14:21
뉴코아∙이랜드 파업 정당하다. 정부의 파업 농성장 경찰력 투입을 강력히 규탄한다! 오늘 아침 9시 30분 상암 홈에버 농성장에, 그리고 바로 이어 강남 뉴코아 농성장에 경찰 병력이 투입됐다. 71개 중대 7천여 명의 병...  
214 슈바슈 조합원 경찰 불법 체포 관련 인권위 진정 제출!
MTU이주노조
4494   2007-07-13 2007-07-13 12:24
진정서 1. 일시 : 2007년 7월 11일 (수) 2. 진정 내용 : 창신지구대 소속 박상만 경사의 Suwash Budathoki 연행의 위법성 3. 진정인 : 서울경기인천 이주노동자노동조합 4. 피진정인 : 대한민국 정부, 창신지구대장, 박상만 ...  
213 5월 10일 양주에서 일어난 무단 가택 침입 단속에 대한 손해배상 청구 소송 소장 제출
MTU이주노조
5510   2007-07-09 2007-07-09 12:20
*지난 5월 10일 양주에 있는 한 네팔 공동체 사무실 겸 기숙사에 의정부출입국사무소 단속반이 무단으로 침입해 7명의 이주노동자를 단속해 추방한 사건이 있었습니다 . 이주노조는 민변 내 이주노동자 제도 개선 모임에 이 사...  
212 ILO와 UN, 한국정부에 이주노조의 즉각적인 인정과 이주민 인권보장 촉구
MTU이주노조
4272   2009-11-26 2009-11-26 17:02
ILO와 UN, 한국정부에 이주노조의 즉각적인 인정과 이주민 인권보장 촉구 - 한국정부는 국제사회의 보편적 기준을 수용하라! 최근 ILO의 결사의자유위원회(Committee on Freedom of Association, CFA)와 UN 경제사회위원회(C...  
211 '반 인권적 이주노동자 집중단속 규탄과 이주노조 조합원 탄압 중단 촉구 기자회견' file
MTU이주노조
4314   2008-07-30 2008-07-30 15:32
'반 인권적 이주노동자 집중단속 규탄과 이주노조 조합원 탄압 중단 촉구 기자회견'이 7월 30일 낮 12시부터 민주노총 서울본부 주최로 목동 서울출입국관리소 앞에서 열렸습니다. 민주노총 서울본부, 동부지구협, 서울일반노조, ...  
210 Kasammako intervention leads to meeting between Philippine Ambassador and Minister of Justice
MTU이주노조
4292   2008-07-23 2008-07-23 15:11
Here is the result of the meeting listed on the embassy website Amb. Cruz Discusses Immigration Matters with Korean Justice Minister By: Philippine Embassy With the impending crackdown on illegal work...