글 수 649
번호
제목
글쓴이
공지 एमटियुले सउल (एमटियु हल) मा १० तारिक मजदुर कानुन ,इपिएस ,डब्लुपीएसको बारेमा शैशिक कार्यक्रम गने file
관리자
46615   2019-11-02 2019-11-03 16:58
공지 एमटियुले फ्यंगथेकमा जुलाई १४ तारिक आइतबार २०१९ बृहत र्यालीको योजना गर्ने file
관리자
37380   2019-07-02 2019-07-02 16:47
공지 एमटियुले मोक्पो साम्हो चोतारिको सहकार्यमा जुन ३० तारिक आइतबार मोक्पो फुटबल ग्राउन्डमा शिक्षिक कार्यक्रम गर्न file
관리자
36508   2019-06-24 2019-06-24 21:26
공지 एमटियुले यो महिना जुन २३ तारिक किम्पोमा शैशिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
34917   2019-06-13 2019-06-13 18:29
공지 एमटियुले जनवरी २७ तारिक उइजंगबुमा नया बर्ष २०१९को शुभकामना आदान प्रदान र शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
59822   2019-01-03 2019-01-03 17:35
공지 एमटियुले डिसेम्बर १६ तारिक अन्तराष्ट्रिय प्रवासी मजदुर दिबस मनाउने file
관리자
44454   2018-12-03 2018-12-03 21:57
공지 एमटियुले ओसानमा नोभेम्बर १८ तारिक आईतबार शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
79743   2018-10-31 2018-10-31 11:19
공지 प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले अक्टोबर १४ मा बृहत रेल्लीको आयोजना गर्ने file
관리자
50763   2018-10-10 2018-10-10 14:39
공지 [성명] 고용허가제 실시 14년에 부쳐, 굽힘 없는 투쟁으로 한국 사회 이주노동을 새로 쓰자!
관리자
43379   2018-08-13 2018-08-13 14:30
공지 Migrant Workers Pre Rally file
관리자
51029   2018-07-23 2018-07-23 16:50
169 [연대 인사] 유숙자 어머님과 학습지 노조 울산지부에 연대와 감사의 인사를 드립니다.
MTU이주노조
4561   2007-04-23 2007-04-23 11:46
유숙자 어머님과 학습지 노조 울산지부에 연대와 감사의 인사를 드립니다. 며칠 전 학습지노조 울산지부 차정화 사무국장님으로부터 한 통의 전화를 받았습니다. 울산지부 소속의 한 여성 노동자의 어머님께서 이주노조에 지지금을...  
168 428 여수 공대위, 합법화 방안 마련을 위한 토론회 이주노조 발표문 file
MTU이주노조
4540   2007-05-02 2007-05-02 10:07
첨부  
167 [이주노조]5월 25일 오후 2시 의정부출입국 앞 집회 연대바랍니다!! file
MTU이주노조
4422   2007-05-23 2007-05-23 13:31
[이주노조]5월 25일 의정부출입국 앞 집회 연대바랍니다!! 2월 11일 여수화재참사가 발생한지 3개월밖에 지나지 않았건만 출입국의 인간사냥은 더욱 더 거세게 진행되고 있습니다. 특히 경기북부 지역을 담당하고 있는 의정부 출...  
166 [논평]『민족의 진로』3월호 <실용주의의 해악에 대하여>의 기사 내용 중 일부에 대한 이주노조의 입장
MTU이주노조
7135   2007-06-12 2007-06-12 15:34
『민족의 진로』3월호 <실용주의의 해악에 대하여>의 기사 내용 중 일부에 대한 이주노조의 입장 『민족의 진로』3월호에 '조직위원회'는 <실용주의의 해악에 대하여>라는 글을 썼다. 우리 노조는 이 글 전반에 대해 입장이나 의...  
165 [성명]출입국관리국의 죠심 동지와 마수드 동지에 대한 불법 체포를 강력히 규탄한다!
MTU이주노조
4569   2007-06-23 2007-06-23 19:53
출입국관리국의 죠심 동지와 마수드 동지에 대한 불법 체포를 강력히 규탄한다! 6월 22일 오전 11시 경 수원출입국 단속반 직원 10여 명이 방글라데시 출신 이주노조 조합원 두 명을 체포했다. 이들 10여 명의 단속반은 이 ...  
164 [토론회] 이주노동자들이 말하는 한국에서의 삶과 운동 file
MTU이주노조
4392   2007-07-04 2007-07-04 19:48
“한국사회포럼 2007"(7.6-7.8) 에서 이주자들의 주장과 연설이 펼쳐집니다. 이 토론회는 이주노동자, 난민, 여성이주자가 한국에서의 삶에 대해, 그들 스스로 건설하고 있는 운동에 대해 말하는 자리입니다. 한국에서 스스로의 권리...  
163 [토론회]Migrant Workers Speak about their Lives and Struggle in Korea. file
MTU이주노조
4458   2007-07-04 2007-07-04 19:50
"Migrant workers' demands and voices will come out at the Korean Social Forum 2007" During this panel discussion migrant workers, refugees and female migrants will speak about their lives in Korea and abou...  
162 경기지역 차별철폐 대행진 일정 file
MTU이주노조
4478   2007-07-02 2007-07-02 22:55
7.3(화) - 수원출입국관리소 집회 전체 집중 7.5(목) - 군포지역 공단 선전전 경기중부지부 집중 7.6(금) - 안산지역 이주노동자 선전전, 경기중부지부 집중 7.7(토) - 부천 지역 이주노동자 문화제 전체 집중 7.9(월) - 고양, 파...  
161 범민련의 해명글 ;『실용주의 해악에 대하여』중 이주노동자 문제가 거론된 것에 대한 해명의 글
MTU이주노조
4387   2007-06-20 2007-06-20 13:14
범민련 남측본부 기관지 『민족의 진로』 3월호 게재 글 중 『실용주의 해악에 대하여』중 이주노동자 문제가 거론된 것에 대한 해명의 글 우선, 실용주의로 인해 전면화된 사회현상의 유형과 그 심각성을 설명하는 부분에서 이...  
160 (Statement) The Ministry of Justice Must Admit the EPS is a Failure and Truly Revise the Migrant Workers System!
MTU이주노조
4828   2007-06-18 2007-06-18 00:29
The Ministry of Justice Must Admit the EPS is a Failure and Truly Revise the Migrant Workers System! Since the Yeosu Detention Center fire tragedy occurred on February 10 the Ministry of Justice...  
159 Welcoming the Seoul High Court’s Decision Overturning the Rejection of MTU’s Application for Union Registration file
MTU이주노조
6092   2007-02-01 2007-02-01 21:32
제목 없음 Statement Welcoming the Seoul High Court’s Decision Overturning the Rejection of MTU’s Application for Union Registration - The Korean government must now grant official union recogni...  
158 이주노조 합법화 투쟁에 지지와 연대를 보내 준 모든 동지들에게 감사 인사 전합니다
MTU이주노조
4424   2007-02-01 2007-02-01 13:49
이주노조 합법화 투쟁에 지지와 연대를 보내 준 모든 동지들에게 감사 인사 전합니다. 지난 1년 6개월 동안 이주노조 설립신고반려처분 취소 청구 소송에 물심양면 지원해 준 모든 분들에게 깊은 감사를 드립니다. 특히 이번 ...  
157 활동 평가- 여수공대위 활동에 대한 이주노조 평가서
MTU이주노조
7241   2007-04-17 2007-04-17 18:52
* 4월 13일 여수공대위 활동 평가 때 제출한 이주노조 평가글입니다. 여수외국인보호소 화재 참사 공대위 활동에 대한 활동 평가 이주노조 이번 참사 항의 운동은 미등록 이주노동자 문제를 한국 사회에 뜨거운 쟁점으로 다시...  
156 4월 1일, 여수화재참사희생자49재- 미등록이주노동자 단속 중단!반인권적보호소 폐쇄! 공동행동의 날 file
MTU이주노조
4349   2007-03-27 2007-03-27 13:22
여수외국인보호소 화채 참사 희생자 49재 - 미등록 이주노동자 단속 중단! 반인권적 보호소 폐쇄! 공동 행동의 날 일시 : 4월 1일 (일) 오후 2시 장소 : 서울역 주최 : 여수외국인보호소 화재 참사 공동대책위원회  
155 [토론회] 산별노조 전환과 이주노동자 권리 file
MTU이주노조
4341   2007-03-19 2007-03-19 09:25
산별노조 전환과 이주노동자 권리보장 - 민주노동당 정책위원회 홍원표 □ 주요 내용 - 이주노동자 운동의 역사, 현황(간략 소개) - 노동운동이 왜 이주노동자 문제에 주목해야 하는가? - 내국인 노동자와 이주노동자 간의 갈등...  
154 [여수공대위]유족들에 대한 진지한 협의요청도 없이 법대로 하자는 법무부의 무례한 태도에 분노한다!
MTU이주노조
4467   2007-03-10 2007-03-10 18:15
유족들에 대한 진지한 협의요청도 없이 법대로 하자는 법무부의 무례한 태도에 분노한다. 지난 3. 8. 법무부가 주최되어 여수시 상공회의소에서 유가족 및 피해자들을 상대로 “화재사고 관련 국가배상절차 설명회”를 가졌다고 ...  
153 [여수공대위]청주외국인보호소는 여수외국인보호소 화재 피해자들을 즉각 보호해제하라!
MTU이주노조
4525   2007-03-10 2007-03-10 18:08
청주외국인보호소는 여수외국인보호소 화재 피해자들을 즉각 보호해제하라! - 여수외국인보호소 화재 여성 피해자들에 대한 강제 격리 조치 규탄 3월 7일 청주보호소는 현재 남아있는 여수 화재 사건 피해자들 중 여성 2인에 대...  
152 [성명] 10명을 죽음으로 내몰고도 계속되는 단속을 즉각 중단하라!
MTU이주노조
4312   2007-03-01 2007-03-01 21:49
죄 없는 우리의 동료 10명을 죽이고도 단속은 계속되고 있다. 더 큰 참사를 불어 올 단속을 즉각 중단하라! 여수외국인보호소 화재 참사로 10명의 죄 없는 이주노동자가 끔찍한 고통 속에 죽어갔다. 유족들은 오열하고 있고, ...  
151 [성명]정부는 여수 외국인보호소 화재 참사 피해자 강제 출국을 즉각 중단하라!
MTU이주노조
4340   2007-02-24 2007-02-24 03:45
정부는 여수 외국인보호소 화재 참사 피해자 강제 출국을 즉각 중단하라! 2월 23일 법무부는 여수 외국인보호소 화재 참사 피해자들 중 17인을 본국으로 출국시켰다. 이것은 ‘여수 외국인보호소 화재 참사 공동대책위’가 사망...  
150 2007년 비정규직 투쟁 방향, 토론회 file
MTU이주노조
4457   2007-04-09 2007-04-09 10:58
2007년 비정규직 투쟁 방향 토론회.