글 수 649
번호
제목
글쓴이
공지 एमटियुले सउल (एमटियु हल) मा १० तारिक मजदुर कानुन ,इपिएस ,डब्लुपीएसको बारेमा शैशिक कार्यक्रम गने file
관리자
47487   2019-11-02 2019-11-03 16:58
공지 एमटियुले फ्यंगथेकमा जुलाई १४ तारिक आइतबार २०१९ बृहत र्यालीको योजना गर्ने file
관리자
38208   2019-07-02 2019-07-02 16:47
공지 एमटियुले मोक्पो साम्हो चोतारिको सहकार्यमा जुन ३० तारिक आइतबार मोक्पो फुटबल ग्राउन्डमा शिक्षिक कार्यक्रम गर्न file
관리자
37409   2019-06-24 2019-06-24 21:26
공지 एमटियुले यो महिना जुन २३ तारिक किम्पोमा शैशिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
35751   2019-06-13 2019-06-13 18:29
공지 एमटियुले जनवरी २७ तारिक उइजंगबुमा नया बर्ष २०१९को शुभकामना आदान प्रदान र शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
60920   2019-01-03 2019-01-03 17:35
공지 एमटियुले डिसेम्बर १६ तारिक अन्तराष्ट्रिय प्रवासी मजदुर दिबस मनाउने file
관리자
45380   2018-12-03 2018-12-03 21:57
공지 एमटियुले ओसानमा नोभेम्बर १८ तारिक आईतबार शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
80613   2018-10-31 2018-10-31 11:19
공지 प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले अक्टोबर १४ मा बृहत रेल्लीको आयोजना गर्ने file
관리자
51598   2018-10-10 2018-10-10 14:39
공지 [성명] 고용허가제 실시 14년에 부쳐, 굽힘 없는 투쟁으로 한국 사회 이주노동을 새로 쓰자!
관리자
44218   2018-08-13 2018-08-13 14:30
공지 Migrant Workers Pre Rally file
관리자
51860   2018-07-23 2018-07-23 16:50
169 [성명]이주노조 미셸 위원장에 대한 체류허가 연장처리 지연을 규탄한다!
관리자
6883   2011-03-15 2011-03-15 15:36
이주노조 미셸 위원장에 대한 체류허가 연장처리 지연을 규탄한다! 지난 3월 2일 서울 행정법원은 서울출입국관리소가 이주노조 위원장에게 부과한 체류허가 변경 취소, 근무처변경 허가 취소, 출국명령에 대해 본안 소송이 끝날...  
168 [성명]이주노조 미셸 위원장에 대한 법무부의 체류기간 연장 불허결정을 강력히 규탄한다!
관리자
7220   2011-03-18 2011-03-18 12:00
이주노조 미셸 위원장에 대한 법무부의 체류기간 연장 불허결정을 강력히 규탄한다! - 법원 결정 내용을 따라 체류를 보장해야 법무부 서울출입국관리소가 3월 17일자로 이주노조 미셀 위원장에 대한 ‘체류기간 연장 등 불허결...  
167 [국제앰네스티]공개서한: 출입국·외국인정책본부는 미셀 카투이라 이주노조 위원장 사건에서 법치를 존중해야 합니다.
관리자
10086   2011-03-24 2011-03-24 14:59
공개서한: 출입국·외국인정책본부는 미셀 카투이라 이주노조 위원장 사건에서 법치를 존중해야 합니다. 국제앰네스티는 필리핀 국적인 미셀 카투이라 서울·경기·인천이주노동자노동조합(MTU, 이하 ‘이주노조’) 위원장이 이주노동자들의 ...  
166 [이주공동행동]이주노조 위원장 G-1비자마저 불허한 법무부를 규탄한다!
관리자
11613   2011-03-30 2011-03-30 16:07
이주노조 위원장 G-1비자마저 불허한 법무부를 규탄한다! 법무부가 3월 29일 또다시 이주노조 미셀 위원장에 대한 비자발급을 거부했다. 지난 3월 17일 고용허가제 비자(E-9) 연장이 불허되고 나서 이주노조 위원장은 3월 22일자로...  
165 5. 14 이주노조 후원주점 'Dignity and Equality for all workers' file
관리자
10366   2011-04-21 2011-04-22 18:57
 
164 Mayday migrant workers rally 메이데이 이주노동자 집회 file
관리자
19721   2011-04-25 2011-04-25 18:45
 
163 Migrant Workers Mayday Rally Declaration
관리자
7462   2011-05-02 2011-05-02 19:38
Migrant Workers Mayday Rally Declaration 121 years ago, the workers of the first Mayday protest action in Chicago fought for an 8-hour work day. They have not only sacrificed their liberties, they h...  
162 <세계인의 날 성명서>한국의 ‘다문화’정책은 허구다
관리자
24600   2011-05-19 2011-05-19 16:37
<세계인의 날 성명서> 한국의 ‘다문화’정책은 허구다 5월 20일은 한국 정부가 정한 ‘세계인의 날’이다. 법무부는 “세계인의 날을 맞아 국민과 재한외국인이 서로를 이해하고 어우러지는 소통과 화합의 장을 마련하기 위한 기...  
161 연대의 밤 감사 인사
관리자
9018   2011-05-25 2011-05-25 15:47
동지여러분께 인사드립니다. 지난 5월 14일 경향신문 빌딩에서 성공적으로 개최된 이주노조 연대의 밤에 대해 말씀드리게 되어 기쁩니다. 약 300여 명 이상의 동지, 친구 여러분들이 참석해 주셨습니다. 사회 여러 다양한 부문에...  
160 故황티남씨 사건 개요 & 이주/여성단체 성명서 file
관리자
13996   2011-05-29 2011-05-29 16:44
故황티남씨 사건 개요 <故황티남씨 Hoang Thi Nam 사건 경과> 1. 신상정보 및 상담과정 故황티남 Hoang Thi Nam (생년월일 871010/ 경북 청도군 **리) 남편: 임** (직업: 보일러 기사) 2010년 4월 베트남에서 결혼 201...  
159 [기자회견문]베트남 건설이주노동자들의 생존권적 파업에 불법의 굴레를 벗겨라! file
관리자
8066   2011-06-01 2011-06-01 18:44
기자회견문 베트남 건설이주노동자들의 생존권적 파업에 불법의 굴레를 벗겨라! 현재 10명의 베트남 건설이주노동자들이 불법파업으로 인한 업무방해와 폭력행위를 주도한 혐의로 재판을 받고 있다. 이들 노동자들이 일을 했던 ...  
158 국제노동기구(ILO)의 가사노동협약 채택을 환영한다!
관리자
13908   2011-06-17 2011-06-17 16:32
[논 평] 국제노동기구(ILO)의 가사노동협약 채택을 환영한다! 지난 56년 간의 긴 논쟁 끝에 2011. 6. 16. 국제노동기구(ILO) 제100차 총회에서 ‘가사노동협약’이 찬성 396 대 반대 16, 기권 63표로 채택되었다. ‘가사노동협...  
157 Report on Trial and Detention of Vietnamese Construction Workers in South Korea
관리자
8071   2011-06-28 2011-06-28 16:50
*Report on Trial and Detention of Vietnamese Construction Workers in South Korea The following is a report on the outcome of the trial of 10 Vietnamese migrant workers arrested in relation to ...  
156 인천출입국관리사무소는 적법절차 준수하고 베트남 이주노동자를 즉각 석방하라!! file
관리자
36424   2011-06-28 2011-06-28 16:55
인천출입국관리사무소는 적법절차 준수하고 베트남 이주노동자를 즉각 석방하라!! 6월 23일 목요일 베트남 이주노동자 10인에 대한 선고공판이 있은 지 이미 5일이 지났다. 그러나 선고공판 결과 업무방해죄에 대해 무죄를 선...  
155 MTU Newsletter(2011. June) file
관리자
25536   2011-06-30 2011-06-30 14:41
The Migrant Workers Petition MTU have officially launched a petition for the migrants workers since early March. What started out as a legalization campaign for MTU quickly evolved into a much wi...  
154 故 갈레씨 노동자장 치뤄져, "이주노동자는 살고 싶다"
관리자
6619   2011-07-28 2011-07-28 16:40
"여기는 법도 없나요?"...어느 이주노동자의 마지막 물음 故 갈레씨 노동자장 치뤄져, "이주노동자는 살고 싶다" 전근배 기자 2011.07.27 11:47 7월 26일 대구 성서공단의 세인산업 공장 정문에는 온화한 미소를 머금은 한 젊은 이주노...  
153 [기자회견문]출입국외국인정책본부는 이주노동자에 대한 폭력적인 행정집행을 즉각 중단하라!
관리자
12592   2011-07-28 2011-07-28 17:03
<기자회견문> 출입국외국인정책본부는 이주노동자에 대한 폭력적인 행정집행을 즉각 중단하라! 베트남 이주노동자 10인의 무죄석방을 위한 대책위원회(이하 대책위) 는 지난 2개월여 동안 부당한 혐의로 구속되어 재판을 받았던 ...  
152 차별과 인종주의를 용인할 수는 없다 - 노르웨이 테러사태가 우리에게 던지는 교훈
관리자
7533   2011-08-12 2011-08-12 16:01
차별과 인종주의를 용인할 수는 없다 - 노르웨이 테러사태가 우리에게 던지는 교훈 지난 7월 22일 노르웨이 오슬로 총리 청사 인근에서 폭탄테러와 우퇴야 섬에서 총기난사가 일어났다. 이 끔찍한 증오범죄로 노르웨이 국민 76명...  
151 [기자회견문] 실패한 고용허가제 7년, 대안을 촉구한다
관리자
7036   2011-08-17 2011-08-17 11:59
실패한 고용허가제 7년 근본적인 대안이 필요하다 오늘은 고용허가제가 시행된 지 7주년이 되는 날이다. 현대판 노예제인 산업연수제의 문제점을 해결하기 위해 도입되었다던 고용허가제는 그 도입취지가 무색하게도 지난 7년 동...  
150 SPEECH FOR THE 7TH EPS ANNIVERSARY PRESS CONFERENCE file
관리자
11805   2011-08-17 2011-08-17 17:20
Today as the Korean government is resting it's laurels in their "so-called" success of the EPS, thousand upon thousands of migrant workers are still being abused and exploited by their employers. An ex...