글 수 649
번호
제목
글쓴이
공지 एमटियुले सउल (एमटियु हल) मा १० तारिक मजदुर कानुन ,इपिएस ,डब्लुपीएसको बारेमा शैशिक कार्यक्रम गने file
관리자
49034   2019-11-02 2019-11-03 16:58
공지 एमटियुले फ्यंगथेकमा जुलाई १४ तारिक आइतबार २०१९ बृहत र्यालीको योजना गर्ने file
관리자
39637   2019-07-02 2019-07-02 16:47
공지 एमटियुले मोक्पो साम्हो चोतारिको सहकार्यमा जुन ३० तारिक आइतबार मोक्पो फुटबल ग्राउन्डमा शिक्षिक कार्यक्रम गर्न file
관리자
38884   2019-06-24 2019-06-24 21:26
공지 एमटियुले यो महिना जुन २३ तारिक किम्पोमा शैशिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
37234   2019-06-13 2019-06-13 18:29
공지 एमटियुले जनवरी २७ तारिक उइजंगबुमा नया बर्ष २०१९को शुभकामना आदान प्रदान र शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
62398   2019-01-03 2019-01-03 17:35
공지 एमटियुले डिसेम्बर १६ तारिक अन्तराष्ट्रिय प्रवासी मजदुर दिबस मनाउने file
관리자
46874   2018-12-03 2018-12-03 21:57
공지 एमटियुले ओसानमा नोभेम्बर १८ तारिक आईतबार शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
82088   2018-10-31 2018-10-31 11:19
공지 प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले अक्टोबर १४ मा बृहत रेल्लीको आयोजना गर्ने file
관리자
53099   2018-10-10 2018-10-10 14:39
공지 [성명] 고용허가제 실시 14년에 부쳐, 굽힘 없는 투쟁으로 한국 사회 이주노동을 새로 쓰자!
관리자
45720   2018-08-13 2018-08-13 14:30
공지 Migrant Workers Pre Rally file
관리자
53334   2018-07-23 2018-07-23 16:50
149 [성명] 10명을 죽음으로 내몰고도 계속되는 단속을 즉각 중단하라!
MTU이주노조
4382   2007-03-01 2007-03-01 21:49
죄 없는 우리의 동료 10명을 죽이고도 단속은 계속되고 있다. 더 큰 참사를 불어 올 단속을 즉각 중단하라! 여수외국인보호소 화재 참사로 10명의 죄 없는 이주노동자가 끔찍한 고통 속에 죽어갔다. 유족들은 오열하고 있고, ...  
148 2.11-2.28 이주노조 여수 외국인보호소 화재 참사 정부 규탄 활동 보고
MTU이주노조
4330   2007-03-01 2007-03-01 19:57
2.11-2.28 이주노조 여수 외국인보호소 화재 참사 정부 규탄 활동 보고 2월 11일- 12일 이주노조 운영위에서 긴급 논의 및 여수 현지 방문, 조문단 파견 2월 12일 여수외국인보호소 화재 참사 문제 대응을 위한 제 단체 서...  
147 노동부의 ‘이주노동자노동조합설립신고반려취소소송건’ 대법원 상고를 규탄한다. file
MTU이주노조
4686   2007-02-27 2007-02-27 19:21
노동부의 ‘이주노동자노동조합설립신고반려취소소송건’ 대법원 상소를 규탄한다. 결국 우려하던 일이 벌어졌다. 노동부는 2월 23일 상소 마지막 기한에 맞춰 노조 소송관련 고등법원의 판결에 불복하고 대법원 상소를 한 것이다...  
146 이주노조 1인시위에 함께합시다. file
MTU이주노조
4401   2007-02-26 2007-02-26 15:24
이주노조 명동성당 1인시위에 함께 해주시기 바랍니다. 이주노조는 여수보호소 화재참사 규탄 및 외국인보호소 폐쇄, 단속추방 중단을 위해 2월 26일부터 매일 오전 11시~오후1시까지 명동성당앞에서 1인시위를 진행하고 있습니...  
145 [성명]정부는 여수 외국인보호소 화재 참사 피해자 강제 출국을 즉각 중단하라!
MTU이주노조
4410   2007-02-24 2007-02-24 03:45
정부는 여수 외국인보호소 화재 참사 피해자 강제 출국을 즉각 중단하라! 2월 23일 법무부는 여수 외국인보호소 화재 참사 피해자들 중 17인을 본국으로 출국시켰다. 이것은 ‘여수 외국인보호소 화재 참사 공동대책위’가 사망...  
144 How Many More?
MTU이주노조
4398   2007-02-21 2007-02-21 17:20
How Many More? The Osan Migrant Center, The Migrant Trade Union (MTU) Osan branch and the Katipunan ng mga Samahang Migranteng Manggagawa sa Korea (KASAMMA-KO) Strongly condemn the negligence of th...  
143 International Solidarity letter
MTU이주노조
4561   2007-02-21 2007-02-21 17:19
Dear allies and friends, Greetings from the Seoul-Gyeonggi-Incheon Migrant’s Trade Union. We are a union formed by and for migrant workers in South Korea. Our members come from many countries includ...  
142 2월 25일 여수 외국인 보호소 화재 참사 희생자 추모, 정부 규탄 대회 참가합시다! file
MTU이주노조
4402   2007-02-21 2007-02-21 13:11
2월 25일 여수 외국인 보호소 화재 참사 희생자 추모, 정부 규탄 대회 참가합시다!  
141 2월 25일 집회 조직을 위해 이렇게 합시다. file
MTU이주노조
4326   2007-02-21 2007-02-21 06:18
공대위 참가 단체들, 그리고 25일 집회를 참가할 단체들은 2월 25일 여수 외국인 보호소 화재 참사 희생자 추모∙정부 규탄 대회를 알리기 위해 아래의 활동을 적극 벌입시다. ■2월 25일 집회 홍보 웹자보를 여러...  
140 '여수 외국인 보호소 화재 참사 공동대책위원회' 투쟁 일정
MTU이주노조
4453   2007-02-21 2007-02-21 05:14
'여수 외국인 보호소 화재 참사 공동대책위원회' 투쟁 일정 2월 22-28일 여수, 서울 공동 추모 기간! ▶ 2월 22일 공대위 기자회견(여수) ▶ 2월 23일 여수 외국인 보호소 화재 참사 희생자 추모제 (오후 4시 여수 시청 앞...  
139 여수참사사건 축소․은폐에 유가족은 분노한다! 사고현장 즉각 공개하라!
MTU이주노조
4410   2007-02-20 2007-02-20 11:36
여수참사사건 축소․은폐에 유가족은 분노한다! 사고현장 즉각 공개하라! 1. 과연 누가 범죄자이고, 누가 죄인인가! 여수보호소에 수감되어있던 이들은 대부분 산업현장에서 일하던 노동자였다. 그러나 법무부는 ‘불법체류’라는...  
138 이주노조 위원장 까지만 동지, 여수 현지에서 투쟁 중입니다.
MTU이주노조
4421   2007-02-17 2007-02-17 22:12
간략한 상황보고입니다. 현재 이주노조 위원장 까지만 동지는 이주노조를 대표하여 여수 현지에 내려가 있습니다. 성서공단노조, 외노협 등, 민주노동당 및 인권단체 몇 명이 자리를 지키고 있으나 설이어서 많은 사람들이 빈소를...  
137 [이주노조] 이주노동자에 대한 제도적 살인을 중단하라.
MTU이주노조
4328   2007-02-12 2007-02-12 09:14
이주노동자에 대한 제도적 살인을 중단하라. -여수출입국관리사무소 화재사건에 대해 법무부를 규탄한다. 2월 11일 새벽 4시경 여수출입국관리사무소에서 화재가 발생해 9명이 사망하고 18명이 중상을 입는 사건이 발생했다. 이...  
136 2월 11일 여수 외국인 수용소 화재 현장 1일차 현지 방문을 정리하며.......
MTU이주노조
4556   2007-02-12 2007-02-12 04:54
1일차 현지 방문을 정리하며....... 위의 상황을 정리해 보건대, 현재 법무부와 언론은 한 수용자의 방화 사건으로 몰고 가는 것은 매우 부당하다. 순천 지청장 기자 브리핑 때도 방화의 직접적 증거는 발견되지 않았다. 게다...  
135 여수 외국인보호소 화재 참사 유가족 만남
MTU이주노조
4348   2007-02-12 2007-02-12 04:52
2월 11일 오후 11시 경 대책회의 이후 이후 성심병원 분향소를 찾아 유가족을 만났다. 아래는 유가족과의 대화 내용을 정리한 것이다. 고 김성남 씨 동생 “당국이 아직도 유가족에게 연락도 주지 않고 있다. 이럴 수가 있는...  
134 2월 11일 여수 외국인 보호소 화재 참가 사건 대응 위한 여수출입국사무소 방문 보고
MTU이주노조
4537   2007-02-12 2007-02-12 04:49
2월 11일 여수 외국인 보호소 화재 참가 사건 대응 위한 여수 출입국 사무소 방문 보고 이주노조(마숨 사무국장, 이정원 연대선전차장)는 8:30분 경 여수출입국사무소에 도착했다. 우리가 도착하기 직전에 이 문제 해결을 위해...  
133 [논평] 미등록 이주노동자의 노동3권 보장은 당연하다!
MTU이주노조
4315   2007-02-06 2007-02-06 11:03
서울고법이 어제(1일) 미등록 이주노동자들이 포함된 이주노동자 노조를 인정해야 한다는 판결을 내렸다. 이것이 매우 상식적이고도 당연한 판결임에도 노조는 물론 시민사회단체들은 이에 환호할 수밖에 없다. 이는 그만큼 한국의...  
132 이주노동자의 노동조합설립신고서 반려처분을 즉각 취소하고 이주노동자들의 노동3권을 실질적으로 보장하라 !
MTU이주노조
4340   2007-02-06 2007-02-06 11:02
이주노동자의 노동조합설립신고서 반려처분을 즉각 취소하고 이주노동자들의 노동3권을 실질적으로 보장하라 ! 2007년 2월 1일, 서울고등법원 제 11 특별부는 서울경기인천이주노동조합(이하 ‘이주노조’)에 대한 노동조합설립신고서 ...  
131 (성명서) 이주노동자의 노동조합 설립은 정당하다
MTU이주노조
4377   2007-02-06 2007-02-06 00:05
- 이주노동자노동조합 설립신고반려처분 취소 판결은 당연하다 - 2007년 2월 1일 서울고등법원 제11특별부(재판장 김수형 판사)는 서울경기인천이주노동자노동조합(위원장 아느와르, 방글라데시)의 서울지방노동청장을 상대로 제기한 이주...  
130 2007년 1월 20일-1월 30일 사이에 벌어진 단속 소식들
MTU이주노조
4346   2007-02-03 2007-02-03 16:29
전국에서 벌어지고 있는 단속들 중 확인된 몇 가지 사건들을 정리했습니다. ■ 1월 22일 전남 해남에서 중국 국적의 여풍산(32세) 씨가 광주∙목포∙전주에서 파견된 합동단속반의 급작스런 단속을 피해 도망치다...