글 수 649
번호
제목
글쓴이
공지 एमटियुले सउल (एमटियु हल) मा १० तारिक मजदुर कानुन ,इपिएस ,डब्लुपीएसको बारेमा शैशिक कार्यक्रम गने file
관리자
54118   2019-11-02 2019-11-03 16:58
공지 एमटियुले फ्यंगथेकमा जुलाई १४ तारिक आइतबार २०१९ बृहत र्यालीको योजना गर्ने file
관리자
43134   2019-07-02 2019-07-02 16:47
공지 एमटियुले मोक्पो साम्हो चोतारिको सहकार्यमा जुन ३० तारिक आइतबार मोक्पो फुटबल ग्राउन्डमा शिक्षिक कार्यक्रम गर्न file
관리자
42554   2019-06-24 2019-06-24 21:26
공지 एमटियुले यो महिना जुन २३ तारिक किम्पोमा शैशिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
40740   2019-06-13 2019-06-13 18:29
공지 एमटियुले जनवरी २७ तारिक उइजंगबुमा नया बर्ष २०१९को शुभकामना आदान प्रदान र शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
65999   2019-01-03 2019-01-03 17:35
공지 एमटियुले डिसेम्बर १६ तारिक अन्तराष्ट्रिय प्रवासी मजदुर दिबस मनाउने file
관리자
50517   2018-12-03 2018-12-03 21:57
공지 एमटियुले ओसानमा नोभेम्बर १८ तारिक आईतबार शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
85718   2018-10-31 2018-10-31 11:19
공지 प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले अक्टोबर १४ मा बृहत रेल्लीको आयोजना गर्ने file
관리자
56682   2018-10-10 2018-10-10 14:39
공지 [성명] 고용허가제 실시 14년에 부쳐, 굽힘 없는 투쟁으로 한국 사회 이주노동을 새로 쓰자!
관리자
49146   2018-08-13 2018-08-13 14:30
공지 Migrant Workers Pre Rally file
관리자
57731   2018-07-23 2018-07-23 16:50
129 <이주노조 속보> 이주노조 경기중부지부 자만 지부장을 즉각 석방하라!! file
MTU이주노조
4515   2006-12-11 2006-12-11 19:08
〈속보〉이주노조 경기중부지부 자만 지부장을 즉각 석방하고 단속을 중단하라! 오늘(12월 11일) 오후 1시 경 군포 지역에서 작업장을 돌며 단속을 하던 단속반에 걸려 자만 지부장이 일을 하던 도중 연행돼 수원출입국사무소로 ...  
128 자만 동지가 1월 17일 방글라데시로 떠났습니다. file
MTU이주노조
4520   2007-01-18 2007-01-18 19:42
자만 동지가 1달여의 생활을 마치고 본국으로 돌아갔습니다. 그간 힘차게 보호소 내에서 이주노동자 인권을 위해 투쟁하시며 외곽의 단속추방 중단운동을 이끌었던 자만 동지께 깊은 동지애를 보냅니다. 함께 투쟁을 전개하셨던 ...  
127 [논평] 법원의 이주노동자노동조합설립 인정 판결을 환영한다
MTU이주노조
4437   2007-02-02 2007-02-02 18:20
[논평] 법원의 이주노동자노동조합설립 인정 판결을 환영한다 오늘(1일) 서울고등법원은 이주노동자노동조합이 제기한 항소심 재판에서 이주노동자노동조합 설립신고서반려처분을 취소하라는 판결을 했다. 이번 항소심 판결은 이주노동...  
126 [논평]이주노동자 노조설립 인정 첫 판결을 환영하며
MTU이주노조
4437   2007-02-02 2007-02-02 18:31
[논평] 이주노동자 노조설립 인정 첫 판결을 환영하며 민주노동당은 지난해 2월 이주노동자의 노조설립신고반려취소청구를 기각한 1심 판결을 뒤집고 오늘 서울고등법원이 이주노동자의 노조 설립을 인정한 판결을 진심으로 환영한...  
125 [논 평]“이주노동자노동조합설립신고서반려처분을 취소하라”는 항소심 판결을 환영하며
MTU이주노조
4522   2007-02-02 2007-02-02 18:42
[논 평] “이주노동자노동조합설립신고서반려처분을 취소하라”는 항소심 판결을 환영하며 1. 2007. 2. 1. 서울고등법원 제11특별부(재판장 김수형 판사)는 서울경기인천이주노동자노동조합(위원장 아노아르, 방글라데시)이 서울지방노동...  
124 (성명서) 이주노동자의 노동조합 설립은 정당하다
MTU이주노조
4493   2007-02-06 2007-02-06 00:05
- 이주노동자노동조합 설립신고반려처분 취소 판결은 당연하다 - 2007년 2월 1일 서울고등법원 제11특별부(재판장 김수형 판사)는 서울경기인천이주노동자노동조합(위원장 아느와르, 방글라데시)의 서울지방노동청장을 상대로 제기한 이주...  
123 이주노동자의 노동조합설립신고서 반려처분을 즉각 취소하고 이주노동자들의 노동3권을 실질적으로 보장하라 !
MTU이주노조
4433   2007-02-06 2007-02-06 11:02
이주노동자의 노동조합설립신고서 반려처분을 즉각 취소하고 이주노동자들의 노동3권을 실질적으로 보장하라 ! 2007년 2월 1일, 서울고등법원 제 11 특별부는 서울경기인천이주노동조합(이하 ‘이주노조’)에 대한 노동조합설립신고서 ...  
122 [논평] 미등록 이주노동자의 노동3권 보장은 당연하다!
MTU이주노조
4444   2007-02-06 2007-02-06 11:03
서울고법이 어제(1일) 미등록 이주노동자들이 포함된 이주노동자 노조를 인정해야 한다는 판결을 내렸다. 이것이 매우 상식적이고도 당연한 판결임에도 노조는 물론 시민사회단체들은 이에 환호할 수밖에 없다. 이는 그만큼 한국의...  
121 2007년 1월 20일-1월 30일 사이에 벌어진 단속 소식들
MTU이주노조
4444   2007-02-03 2007-02-03 16:29
전국에서 벌어지고 있는 단속들 중 확인된 몇 가지 사건들을 정리했습니다. ■ 1월 22일 전남 해남에서 중국 국적의 여풍산(32세) 씨가 광주∙목포∙전주에서 파견된 합동단속반의 급작스런 단속을 피해 도망치다...  
120 수원출입국 관리소 앞 연대단위 선전전 및 집중 집회에 참여해주시기 바랍니다. file
MTU이주노조
4584   2006-12-27 2006-12-27 13:23
수원출입국 관리소 앞 연대단위 선전전 및 집중 집회에 참여해주시기 바랍니다. 현재 진행되고 있는 살인적인 연말 집중단속에 저항하고, 이주노조 경기중부 자만 지부장의 석방을 위한 1인시위, 선전전 및 집중집회에 함께 참여...  
119 <성명> 정부는 ‘외국인 보호소’에 구금된 난민 신청자들의 인권을 보호, 개선하라!
MTU이주노조
4532   2006-12-27 2006-12-27 19:03
정부는 ‘외국인 보호소’에 구금된 난민 신청자들의 인권을 보호, 개선하라! 지난 12월 13일부터 5일간 ‘외국인 보호소’에 구금된 12인의 난민 신청자들이 자신들의 처지를 알리고자 단식을 벌였다. 이것은 한국에서 난민 신청...  
118 12월 24일 단속추방 중단, 자만 동지 석방, 모든 미등록 이주노동자 합법화를 위한 결의대회
MTU이주노조
4438   2006-12-20 2006-12-20 16:45
단속추방 중단, 자만 동지 석방, 모든 미등록 이주노동자 합법화를 위한 결의대회 Rally for stop crackdown, release Jaman and legalize all undocumented migrant workers 일시 : 2006년 12월 24일 (일) 오후 3시 2006. ...  
117 [경기중부지부 성명서] “이주노조 중부지부 위원장 자만 동지의 연행을 규탄한다!”
MTU이주노조
4555   2006-12-13 2006-12-13 13:35
[성명서] “이주노조 중부지부 위원장 자만 동지의 연행을 규탄한다!” 자만 동지의 연행, 진실을 보여주다! 12월 11일 오후 1시, 이주노조 경기중부지부의 지부장으로 활동했던 자만(모하마드 자만, 35) 동지가 연행되었다. 이 ...  
116 <공지> 12월 17일 '세계 이주민의 날 기념대회'에 적극 참가합시다! file
MTU이주노조
4571   2006-12-11 2006-12-11 19:24
12월 17일 '세계 이주민의 날 기념대회'에 적극 참가합시다!  
115 10월22일 전국비정규노동자대회! file
MTU이주노조
4460   2006-10-18 2006-10-18 11:09
10월22일 전국비정규노동자대회! 노동탄압 살인정권 노무현 정권을 끌어내리기 위한 비정규직 노동자들의 투쟁이 10월22일 서울 대학로에서 펼쳐집니다!  
114 고용허가제 대행업무 위탁 중단하고, 이주노동자 노동권을 보장하라! file
MTU이주노조
4559   2006-10-17 2006-10-17 16:01
고용허가제 대행업무 위탁 중단하고, 이주노동자 노동권을 보장하라! 정부는 고용허가제에 대한 대행업무 위탁기관으로 중소기업중앙회, 대한건설협회 등 산업연수제 연수추천단체들을 다시 선정하였다. 이러한 결정은 이 단체들이 지...  
113 END THE REPRESSION OF MIGRANT WORKERS! STOP THREATENING MTU PRESIDENT ANOWAR! ALLOW HIS PARTICIPATION IN THE ILO ASIAN REGIONAL MEETING!
MTU이주노조
5824   2006-08-31 2006-08-31 10:37
Dear Friends, This letter is to inform you of an urgent situation of labor repression unfolding in South Korea and to ask for your support. In an act of repression against migrant workers and an ...  
112 [긴급 성명서] 한국정부는 아노아르 이주노조 위원장에 대한 단속위협,참가불허 중단하라 file
MTU이주노조
4550   2006-08-28 2006-08-28 21:35
2006-08-28 21:16:35 MTU이주노조 [긴급 성명서] 한국정부는 아노아르 이주노조 위원장에 대한 단속위협,참가불허 중단하라 한국 정부는 아노아르 이주노조 위원장에 대한 단속추방 협박을 중단하고 ILO 아태총회 참가를 보장하라...  
111 8/27 이주노조 북부지부가 건설되었습니다. file
MTU이주노조
4444   2006-08-27 2006-08-27 21:47
이주노조 북부지부가 8월 27일 건설되었습니다. 조합원 자격있는 조합원 28명 중 14명 참가로 진행된 북부지부 총회가 시작되었습니다. 우선 의정부 분회 평가와 이후 계획에 대해서 논의를 진행했습니다. 특히 컴퓨터,한글 교육...  
110 8월 17일 기자회견 참가 소감 file
MTU이주노조
4583   2006-08-20 2006-08-20 23:35
안녕하세요. 이주노조에 2주동안 인턴을 나온 학생입니다. 고등학생이구요. 간디자유학교라는 대안학교에 다 구 있어요. 학교교육과정 중 한 과정으로 인턴을 하게 되었는데요. 아는사람의 추천으로 이주노조에 오게 되었 습니다. ...