글 수 640
번호
제목
글쓴이
공지 एमटियुले यो महिना जुन २३ तारिक किम्पोमा शैशिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
160   2019-06-13 2019-06-13 18:29
공지 एमटियुले जनवरी २७ तारिक उइजंगबुमा नया बर्ष २०१९को शुभकामना आदान प्रदान र शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
6778   2019-01-03 2019-01-03 17:35
공지 एमटियुले डिसेम्बर १६ तारिक अन्तराष्ट्रिय प्रवासी मजदुर दिबस मनाउने file
관리자
9094   2018-12-03 2018-12-03 21:57
공지 एमटियुले ओसानमा नोभेम्बर १८ तारिक आईतबार शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
10377   2018-10-31 2018-10-31 11:19
공지 प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले अक्टोबर १४ मा बृहत रेल्लीको आयोजना गर्ने file
관리자
14816   2018-10-10 2018-10-10 14:39
공지 [성명] 고용허가제 실시 14년에 부쳐, 굽힘 없는 투쟁으로 한국 사회 이주노동을 새로 쓰자!
관리자
10862   2018-08-13 2018-08-13 14:30
공지 Migrant Workers Pre Rally file
관리자
11449   2018-07-23 2018-07-23 16:50
520 [긴급규탄] 미셸 카투이라 전 이주노조 위원장의 입국을 불허하고 추방한 출입국을 강력히 규탄한다!
관리자
12097   2012-05-06 2012-05-06 19:05
[긴급 규탄 성명] 전 세계 노동자의 단결의 날인 메이데이에 미셸 카투이라 전 이주노조 위원장의 입국을 불허하고 추방한 출입국을 강력히 규탄한다! 4월 30일 밤, 인천국제공항에 도착한 미셸 카투이라 이주노조 전 위원장...  
519 solidarity message (Supreme court should make a decision for MTU legalization as soon as possible!)
관리자
23901   2012-04-24 2012-04-24 16:05
Dear President, Migrants' Trade Union, MTU Seoul, South Korea We would like to congratulate MTU on its 7th anniversary. We are the ex-migrant workers' organization, Solidarity Center of Nepalese ...  
518 2012 이주노동자 메이데이 집회 Migrant workers Mayday rally file
관리자
38997   2012-04-14 2012-04-17 18:20
 
517 이주노조 설립신고 소송 대법원 계류 5년, 이제는 합법화 결정을 내려라! file
관리자
12420   2012-03-08 2012-03-08 20:39
이주노조 설립신고 소송 대법원 계류 5년, 이제는 합법화 결정을 내려라! 보편적 인권과 이주노동자의 권리 향상을 위해 대법원의 올바른 판결을 촉구한다. 80년대 후반부터 수백만 명의 이주노동자들이 한국 사회와 경제에 커다...  
516 아직도 사업주의 폭행, 무단이탈 신고가..
관리자
26652   2011-12-22 2011-12-22 19:56
이주 노동조합에서 상담한 네팔인 노동자 R씨가 현재 사업주에 의해 일방적으로 사업장 무단이탈로 신고 되어 있습니다. R씨는 2011년 8월 10일부터 경기도 구리시 소재 ‘D’공장에서 근무해왔습니다. 그러나 금년 10월 22일, ...  
515 2011 International Migrants Day Rally 세계 이주노동자의 날 집회 file
관리자
15069   2011-12-08 2011-12-08 15:26
 
514 [교수학술단체 공동 성명서] 이주노동자를 죽음으로 내모는 야만적 집중 단속을 즉각 중단하라
관리자
8070   2011-11-25 2011-11-25 16:39
[성 명 서] 이주노동자를 죽음으로 내모는 야만적 집중 단속을 즉각 중단하라! 정부는 지난 11월 1일부터 한 달간 미등록 이주노동자들에 대한 집중 합동단속을 시작했다. 결국 반인간적이고 야만적인 단속은 죽음을 불렀다....  
513 Opinion concerning the proposed Bill for the Partial Revision of the “Act on the Employment, Etc. of Foreign Workers”
관리자
16459   2011-11-25 2011-11-25 16:24
Opinion concerning the proposed Bill for the Partial Revision of the “Act on the Employment, Etc. of Foreign Workers” The Alliance for Migrants’ Equality and Human Rights (hereafter ‘the ...  
512 한국 정부의 이주노조 탄압에 대한 ILO결사의 자유위원회 권고를 환영한다.
관리자
7652   2011-11-23 2011-11-23 13:33
한국 정부의 이주노조 탄압에 대한 ILO결사의 자유위원회 권고를 환영한다. 한국 정부의 이주노조 탄압에 대한 ILO결사의 자유위원회 권고를 환영한다. 2005년 서울, 경기, 인천지역의 이주노동자들이 한국의 노동법에 보장된 ...  
511 ILO recommended the guarantee of MTU President's visa status & MTU registration!!
관리자
9894   2011-11-23 2011-11-23 12:04
2011. 11. ILO(International Labor Organization) Governing Body Recommended (a) The Committee urges the Government to refrain from any measures which might involve a risk of serious interference with ...  
510 [기자회견문]미등록 이주노동자에 대한 정부합동 집중단속을 즉각 중단하라!
관리자
7220   2011-11-07 2011-11-07 14:49
미등록 이주노동자에 대한 정부합동 집중단속을 즉각 중단하라! 정부가 11월 1일부터 한 달간 미등록 이주노동자들에 대한 집중 합동단속 방침을 발표했다. 그리고 집중 단속이 시작되지도 않았는데 벌써 이주노동자 사망 소식이 ...  
509 노동자대회 전야제 이주노조 후원주점(Solidarity Night to Support MTU) file
관리자
10022   2011-11-02 2011-11-02 18:30
 
508 <논평> 더 이상 폭력적 인권침해는 멈추어야 한다. 미등록 이주민 합동단속을 중단하라!!
관리자
5624   2011-10-27 2011-10-27 19:07
<논평> 더 이상 폭력적 인권침해는 멈추어야 한다. 미등록 이주민 합동단속을 중단하라!! 법무부 출입국·외국인 정책본부(이하 출입국관리사무소)에서 10월 24일 미등록 이주민에 대한 정부 합동 단속을 예고하였다. 지난 10월 23일...  
507 차별을 정당화하는 이주민 정책 개선하고, 이주민에 대한 차별금지법을 즉각 제정하라!
관리자
5846   2011-10-18 2011-10-18 14:58
<성 명 서> 차별을 정당화하는 이주민 정책 개선하고, 이주민에 대한 차별금지법을 즉각 제정하라! 거주외국인 140만명을 자랑하는 한국 사회에서 아직도 차마 입에 담기도 부끄러운 일들이 지속적으로 발생하고 있다. 지난 9월 ...  
506 <기자회견문>양구지역 고용허가제 농업노동자의 노예노동을 고발한다! file
관리자
16354   2011-10-06 2011-10-06 16:30
<기자회견문> 양구지역 고용허가제 농업노동자의 노예노동을 고발한다! 지난 7월 강원도 캄보디아 농업노동자 10인은 안산지역 단체 ‘지구인의 정류장’을 찾았다. 강원도 양구지역에서 근무하던 이들 노동자들이 심적으로 너무나 지...  
505 [성명]이주노동자 사업장 변경 횟수 제한 합헌 판결은 인종차별 판결이다!
관리자
13884   2011-09-30 2011-09-30 16:06
이주노동자 사업장 변경 횟수 제한 합헌 판결은 인종차별 판결이다! 9월 29일 헌법재판소가 이주노동자의 사업장 변경 횟수를 3회로 제한한 구 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 제25조 제4항과 같은 법 시행령 제30조 제2...  
504 법무부 서울출입국관리소의 이주노조위원장 체류비자 신청 반려를 강력히 규탄한다!
관리자
10494   2011-09-16 2011-09-16 18:17
법무부 서울출입국관리소의 이주노조위원장 체류비자 신청 반려를 강력히 규탄한다! - 법원 판결도 무시하는가? 즉각 체류비자를 발급하라! 2011년 9월 15일 서울행정법원 제12부는 2011년 2월 10일 서울출입국관리소장이 미셸 카투...  
503 Welcoming the Court's Ruling against the Immigration Service's Cancellation of MTU President Michel Catuira's Visa!
관리자
12743   2011-09-15 2011-09-15 21:02
Welcoming the Court's Ruling against the Immigration Service's Cancellation of MTU President Michel Catuira's Visa! On September 15, 2011 the Seoul 12th Administrative Court issued a verdict cancelli...  
502 [기자회견문]이주노조 미셸 카투이라 위원장 체류비자 취소에 대한 행정법원의 취소 판결을 환영한다!
관리자
7955   2011-09-15 2011-09-15 15:06
이주노조 미셸 카투이라 위원장 체류비자 취소에 대한 행정법원의 취소 판결을 환영한다! 2011년 9월 15일 서울행정법원 제12부는 2011년 2월 10일 서울출입국관리소장이 미셸 카투이라 이주노조 위원장에 대해서 내린 ‘근무처변경...  
501 [토론회] 실패한 고용허가제 7년, 대안을 말한다 file
관리자
6097   2011-08-18 2011-08-18 16:29
Forum on the alternative to failed EPS(Employment Permit System). Migrants are welcome to this forum * time/date: Aug 20th(Sat) 3pm * venue: KCTU BD 15th floor hall (Sub Line 5 Seodaemoon st Exit 5) ...