글 수 649
번호
제목
글쓴이
공지 एमटियुले सउल (एमटियु हल) मा १० तारिक मजदुर कानुन ,इपिएस ,डब्लुपीएसको बारेमा शैशिक कार्यक्रम गने file
관리자
3568   2019-11-02 2019-11-03 16:58
공지 एमटियुले फ्यंगथेकमा जुलाई १४ तारिक आइतबार २०१९ बृहत र्यालीको योजना गर्ने file
관리자
4590   2019-07-02 2019-07-02 16:47
공지 एमटियुले मोक्पो साम्हो चोतारिको सहकार्यमा जुन ३० तारिक आइतबार मोक्पो फुटबल ग्राउन्डमा शिक्षिक कार्यक्रम गर्न file
관리자
2997   2019-06-24 2019-06-24 21:26
공지 एमटियुले यो महिना जुन २३ तारिक किम्पोमा शैशिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
3019   2019-06-13 2019-06-13 18:29
공지 एमटियुले जनवरी २७ तारिक उइजंगबुमा नया बर्ष २०१९को शुभकामना आदान प्रदान र शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
9588   2019-01-03 2019-01-03 17:35
공지 एमटियुले डिसेम्बर १६ तारिक अन्तराष्ट्रिय प्रवासी मजदुर दिबस मनाउने file
관리자
11883   2018-12-03 2018-12-03 21:57
공지 एमटियुले ओसानमा नोभेम्बर १८ तारिक आईतबार शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
13202   2018-10-31 2018-10-31 11:19
공지 प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले अक्टोबर १४ मा बृहत रेल्लीको आयोजना गर्ने file
관리자
17538   2018-10-10 2018-10-10 14:39
공지 [성명] 고용허가제 실시 14년에 부쳐, 굽힘 없는 투쟁으로 한국 사회 이주노동을 새로 쓰자!
관리자
13592   2018-08-13 2018-08-13 14:30
공지 Migrant Workers Pre Rally file
관리자
15562   2018-07-23 2018-07-23 16:50
449 앰네스티 "한국 이주노동자는 '일회용' 신세" 일하다 손발 잘리면 쫓겨나고, 여성들은 성매매 강요 당해 file
MTU이주노조
7210   2009-10-21 2009-10-21 14:53
앰네스티 "한국 이주노동자는 '일회용' 신세" 일하다 손발 잘리면 쫓겨나고, 여성들은 성매매 강요 당해 국제앰네스티가 한국의 이주노동자들이 고용주로부터 구타에 시달리고, 인신매매 뒤 성적착취를 당하는 등 ‘일회용 노동자’...  
448 이주노동자 권리 짓밟고 법무부로 팔아넘긴 수원노동청 규탄집회 file
MTU이주노조
7089   2007-10-09 2007-10-09 04:08
7년간 일한 사업장에서, 악질사업주의 신고로 출입국으로 넘겨진 인도네시아 이주노동자 아햐는 보증금 100만원에 보호일시해제되어 석방되었습니다. 그는 사업주 앞에서 자신이 어떤 권리를 침해당했는지에 대한 규탄을 벌이면서 노...  
447 서울 출입국관리소 앞 릴레이 농성 file
MTU이주노조
7088   2008-07-09 2008-07-09 14:23
[공동행동] 서울출입국앞 규탄 릴레이 농성 중_08.07.08 강제단속 추방 중단과 출입국관리법 개악 저지를 위해 이주공동행동 차원에서 서울출입국관리소 앞 릴레이 농성을 하고 있습니다. 7월 8일 이주노조에 이어 릴레이 농성에...  
446 고용주 부속물로 노동자 전락시키는 고용허가제 사업장 이동 제한 규탄 기자회견
관리자
7073   2010-10-15 2010-10-15 21:42
- 기자회견문 고용허가제 사업장 변경 3회 제한에 대한 헌법소원 공개변론에 앞서 오늘 헌법재판소에서는 이주노동자들의 사업장 변경횟수를 3회로 제한한 ‘외국인근로자 고용 등에 관한 법률’(이하 고용허가제) 제25조 제4항 ...  
445 성,인종차별 문제 토론회 Forum on Gender-Racial discrimination in South Korea file
MTU이주노조
7064   2009-08-21 2009-08-21 16:32
함께 참여해 주세요~  
444 AMNESTY INTERNATIONAL started URGENT ACTION! file
관리자
7062   2011-02-22 2011-02-22 18:07
URGENT ACTION TRADE UNIONIST AT RISK OF FORCED DEPORTATION Michel Catuira, President of the Seoul-Gyeonggi-Incheon Migrants’ Trade Union (MTU) in South Korea is at risk of being dep...  
443 G-20을 빌미로 한 단속추방 반대 농성 첫번째 소식 file
관리자
7035   2010-07-20 2010-07-20 18:01
“우리는 범죄자가 아니다! 우리는 테러리스트가 아니다!” We are not criminals! We are not terrorists! G-20을 빌미로 한 단속추방 중단 농성 Sit-in Struggle against the crackdown in the name of G-20 첫 번...  
442 G-20을 빌미로 한 이주민 탄압 중단하라!
관리자
7000   2010-05-07 2010-05-07 18:02
G-20을 빌미로 한 이주민 탄압 중단하라! ● 2010년 5월 4일, 법무부는 6월 1일부터 8월 31일까지 미등록 이주자 집중 단속 기간을 정했다고 발표했다. 법무부의 보도자료에 따르면, 이 방침은 5월 6일부터 시작되어 5월 30일까...  
441 8월 20-21일 민주노총 이주노동자 노동기보권 쟁취를 위한 국제회의 공동성명 file
MTU이주노조
6950   2007-08-27 2007-08-27 16:17
2007 International Conference on Defending and Promoting the Basic Rights of Migrant Workers Join Resolution The basic labor rights of migrant workers, who now suffer greatly from low wages, exploi...  
440 이주노조 연대단위 2차 회의에 많은 참여바랍니다!
이주노조MTU
6946   2005-06-05 2005-06-05 18:18
아노아르 위원장 석방, 이주노조 탄압분쇄, 단속추방박살 투쟁 연대단위 2차 회의 일시 : 6월 6일(월) 오전 11시 장소 : 민주노총 서울본부 회의실 노동자는 하나라는 정신으로 투쟁하는 동지들! - 아노아르 위원장 석방과 이주...  
439 [속보] 크리스티앙 동지 강제추방 사실 확인 3
MTU이주노조
6904   2005-08-08 2005-08-08 18:54
크리스티앙 동지가 인천공항외국인보호소로 옮겨진 뒤 소통할 수 있는 방법이 없었습니다. 그리고 단식투쟁 소식이 알려지자 마자 다음날 저녁에 강제추방 당한 것으로 보입니다. 오늘 아침에 독일에서 크리스티앙 동지가 이주노조...  
438 국제앰네스티, 2009년 연례보고서에서 한국 이주노동자 문제 지적
MTU이주노조
6871   2009-06-03 2009-06-03 08:00
국제앰네스티 한국지부는 6월 2일 기자회견을 통해 국제앰네스티의 2009년 연례 인권보고서를 발표하였다. 전 세계적으로 경제위기 시대에 인권이 몰락하고 있다며 국제앰네스티는 인권 가치의 보장을 촉구했다. 이를 위해 국제앰네...  
437 MTU Speech in 4.26 Mayday Rally
MTU이주노조
6860   2009-04-29 2009-04-29 19:28
Anyeong haseyo! I am an EPS worker and a member of MTU. We are here, not only to call attention to the migrant societies needs, but to build solidarity amongst all the workers here in Korea an...  
436 प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु)ले यो २९ तारिक उइजंगबुमा रेल्लीको आयोजना गर्ने file
관리자
6826   2017-10-23 2018-01-07 10:05
. कोरियामा रहेको प्रवासी मजदुरहरुको हकअधिकार सुनिस्चित गर्दै उनीहरुको समानता र समस्या समाधानकोलागि संघर्ष गर्न सबै प्रवासी ...  
435 또 추방된 ‘제2의 미누’ file
MTU이주노조
6811   2009-10-30 2009-10-30 11:23
또 추방된 ‘제2의 미누’ ㆍ산재피해자 돕던 네팔출신 ‘동화작가’ 범 라우티 한국 최초의 이주노동자 창작동화 <돌 깨는 아이들>을 쓴 동화 작가 범 라우티(43·사진)가 지난 28일 네팔로 추방됐다. 이 동화는 인천문화재단 ...  
434 2017 이주노조 후원을 위한 연대의 밤 (1월 20일)에 함께해주세요^^ file
관리자
6776   2017-01-18 2017-11-13 14:38
 
433 ILO, 과도한 이주노동자 사업장 이동 제한 유연화, 노동권 강화 촉구
MTU이주노조
6767   2009-06-17 2009-06-17 13:37
<민주노총 보도자료> ILO, 한국 비정규직 차별 지속 감시키로 12일 ILO 기준적용위원회 결과…고용형태별 차별해소 위한 보호 강화 촉구 과도한 이주노동자 사업장 이동 제한 유연화도 지적 1. 국제노동기구(ILO) 기준적용위원회...  
432 '불법'사람은 없다 - 단속추방 중단과 미등록이주노동자 합법화를 위한 집회 file
MTU이주노조
6763   2009-10-29 2009-10-29 21:18
안녕하십니까. 이주노동자노동조합 조합원 러누입니다. 저는 가난한 나라에서 먹고 살기 위해서 일자리 구하러 한국에 왔습니다. 처음에 왔을 때 여러 꿈을 가지고 왔지만 한국에 와서 일하면서 많이 차별받았기 때문에 제 생각...  
431 미누 씨 강제출국 규탄 성명
MTU이주노조
6732   2009-10-23 2009-10-23 23:05
미누 씨 강제출국 규탄 성명 법무부가 미누 씨 강제단속에 대한 이의신청을 10월 23일(금) 오후 6시 경에 기각하고 곧바로 강제퇴거를 시작해서 급기야 20:50분 타이항공편으로 미누 씨를 강제출국 시켰다. 법무부는 보도자료를...  
430 Report on Trial and Detention of Vietnamese Construction Workers in South Korea
관리자
6695   2011-06-28 2011-06-28 16:50
*Report on Trial and Detention of Vietnamese Construction Workers in South Korea The following is a report on the outcome of the trial of 10 Vietnamese migrant workers arrested in relation to ...