कोरियामा प्रवासी श्रमिकहरुले आफ्नो हक अधिकारकोलागि संघर्ष गर्न गठन गरेको प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले प्रवासी श्रमिकले स्वइच्छाले कम्पनी परिबर्तन गर...
관리자 조회 수 498
कोरियामा प्रवासी मजदुर स्वयमले प्रवासी मजदुरहरुकै समानता र हक अधिकार प्राप्तिको निम्ति गठन भएको एक मात्र मजदुर युनियन प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले निय...
관리자 조회 수 1470
कोरियामा रहेको प्रवासी श्रमिकहरुको हक अधिकारको निमित्त संघर्ष गर्दै आइरहेको प्रवासी श्रमिकहरुको एक मात्र स्वतन्त्र युनियन प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले ...
관리자 조회 수 5548
중소기업중앙회 항의서한 중소기업중앙회는 지난 7월 30일, 국회 환경노동위원회를 방문하여 외국인노동자 수습기간 별도 적용 방안에 대해 건의한 바 있다. 이 건의는 이주노동자들에게 최저임금 차등 적용 지급하겠다는 것이다. (1년차 최저임금 80%, 2년차 90%, 3년차 100%를 지급하자...
관리자 조회 수 773
고용허가제 실시 14년에 부쳐, 굽힘 없는 투쟁으로 한국 사회 이주노동을 새로 쓰자! 사상 유례없는 폭염이 지속되는 가운데, 이주노동자에게는 찌는 더위만큼 탄압이 지속되고 있다. 지난 7월, 베트남 노동자는 뜨거운 햇빛 아래에서 숨을 거둔 채 발견되었다. 말렸지만, 일을 더 하...
관리자 조회 수 1874