Bydd yr Eglwys yng Nghymru yn penodi mwy o gynghorwyr bywyd gwledig ym mhob esgobaeth er mwyn ymateb i'r "heriau sy'n wynebu pobl sy'n byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad". Lle nad oes llefydd i gwrdd, a lle mae diffyg cyfleoedd i gymdeithasu, mae'r eglwys yn dweud bod pobl yn gallu dioddef o broblemau iechyd meddwl ac unigrwydd. Yn ôl yr Hybarch Eileen Davies, Archddiacon Ceredigion a Chynghorydd Bywyd Gwledig Esgobaeth Tyddewi, yr eglwys leol yw'r unig adeilad cyhoeddus sydd yn dal ar agor mewn nifer o bentrefi gwledig. Mae'r Eglwys bellach yn gobeithio gallu ehangu'r gwasanaeth fel bod cefnogaeth ar gael i ffermwyr ym mhob rhan o'r wlad. Image caption Dywedodd yr Hybarch Eileen Davies ein bod yn byw mewn byd a chymdeithas "unig iawn" Bydd y rhwydwaith o gynghorwyr gwledig yn adeiladu ar waith sydd eisoes yn cael ei wneud yn Esgobaeth Tyddewi gan 'Tir Dewi' - llinell gymorth a gwasanaeth gwrando gafodd ei sefydlu yn 2015 i gynnig cefnogaeth i ffermwyr. Dywedodd Ms Davies, un o sefydlwyr Tir Dewi, bod galwadau i ehangu'r gwasanaeth i rannau eraill o Gymru: "Ry'n ni'n gweld yr angen - ry'n ni'n byw mewn byd a chymdeithas sydd yn unig iawn. "Ry'n ni fel Eglwys wedi gofyn beth ydyn ni'n ei wneud i ateb gofynion y bobl sy'n teimlo mor unig ac mor ynysig yng nghefn gwlad. "Ry'n ni'n gallu cynnig clust i wrando yn gyfrinachol a helpu pobl i gael hyd i help arbenigol lle mae angen, a thrwy hynny sicrhau pa bynnag ofyn sydd gan ffermwyr y gellir ei ateb ar eu cyfer nhw." Image caption Cafodd John James brofiad o iselder 30 mlynedd yn ôl Mae gan Tir Dewi dros ugain o wirfoddolwyr sy'n gweithio yn Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin a dros y pedair blynedd ddiwethaf maen nhw wedi cefnogi 200 o unigolion. Cafodd John James, ffermwr yn Sir Gâr sydd bellach yn ei 70au, brofiad o iselder 30 mlynedd yn ôl - mewn cyfnod pan roedd ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yn is o lawer i gymharu â heddiw. Gan gyfeirio at yr ardal ger ei fferm dywedodd John, "Pan edrychwch o'ch cwmpas allwch chi ddim meddwl am swyddfa well i weithio ynddi. Ond mae'n gallu bod yn swydd unig iawn." 'Dyw e ddim fel torri braich' Yn ôl Mr James fe ddatblygodd yr iselder oherwydd cyfuniad o boen corfforol wedi'i achosi gan ffermio, hedfan isel yn yr ardal a straen meddyliol y gwaith. Dywedodd: "Bydden i'n cerdded i nôl y da i mewn i odro a bydden i'n llefain, achos wrth eich bod chi'n methu cyflawni'r gwaith i gyd roedd materion ariannol yn dod mewn iddo fe. O'n i methu codi'r 'clusters' i odro. "Dyw e ddim fel torri eich braich - mae hyn yn rhywbeth sy'n cripian lan arnoch chi yn raddol ac mae'n drist i feddwl am yr holl bobl dw i'n nabod sydd wedi colli'r frwydr achos y problemau hyn." Mae cynghorwyr gwledig Tir Dewi yn ymweld â marchnadoedd ffermwyr yn rheolaidd i siarad a gwrando ar y pryd, neu i rannu manylion cyswllt er mwyn i unigolion gysylltu â nhw yn eu hamser eu hunain. 'Bywyd yn faich' Yn ôl Eirios Thomas, un o'r gwirfoddolwyr, mae'r rhesymau pam mae ffermwyr yn cysylltu yn amrywio. "Mae rhai yn cysylltu achos eu bod nhw'n teimlo'n unig, falle wedi colli rhiant mewn oed - rhywun oedd ganddyn nhw yn y tŷ yn gwmni gyda'r nos ac ati, a'u bod nhw nawr yn teimlo'n unig," meddai. "Falle gofid TB a'r lleill wedyn yn teimlo bod pethau'n mynd yn drech na nhw - efallai rhywbeth syml iawn, fel tagio defaid, ond mae'n gallu mynd yn faich ar berson." Mae'r undebau amaeth - NFU Cymru ac Undeb Amaethwyr Cymru - yn dweud bod mynd i'r afael ag effeithiau iechyd meddwl gwael yn flaenoriaeth. Mae staff o'r ddau undeb wedi cael hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl yn ystod y misoedd diwethaf. Cynnig help i ddioddefwyr iechyd meddwl Pryder am iechyd meddwl ffermwyr Mae llawer mwy o gefnogaeth ar gael nawr na phan yr oedd problemau Mr James ar eu gwaethaf. Dywedodd: "Yn ffodus iawn i fi, fe ddes i mas ohono fe a dw i wedi dysgu o'r peth. "A dyna pam mae'r drafodaeth ynglŷn â thostrwydd y meddwl mor bwysig i fi - dyw ffermwyr ddim yn bobl sy'n mynd i siarad, ond mae Tir Dewi yn cynnig modd i bobl i droi at rywun a chael sgwrs, sgwrs a allai wneud gwahaniaeth." Mae modd cysylltu â Tir Dewi ar 0800 121 4722 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="슈어맨">슈어맨 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="바카라필승전략">바카라필승전략 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="mgm바카라라이브">mgm바카라라이브 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="배팅사이트추천">배팅사이트추천 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="룰렛게임">룰렛게임 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="바카라잘하는법">바카라잘하는법 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="비타임먹튀">비타임먹튀 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="온라인바카라추천">온라인바카라추천 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="그랜드바둑이">그랜드바둑이 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="바카라전략노하우">바카라전략노하우 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="코스닥주식선물">코스닥주식선물 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="워커힐카지노">워커힐카지노 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="시카고홀짝">시카고홀짝 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="검증된놀이터">검증된놀이터 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="첫7점">첫7점 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="주식선물">주식선물 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="카지노시티">카지노시티 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="해외축구분석">해외축구분석 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="갤럭시카지노">갤럭시카지노 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="가상축구배팅">가상축구배팅 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="태백카지노">태백카지노 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="썬시티양방">썬시티양방 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="에이플러스바카라">에이플러스바카라 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="레드나인카지노">레드나인카지노 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="와이즈스코어">와이즈스코어 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="해외첫충">해외첫충 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="실전바카라">실전바카라 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="제주컨트리클럽">제주컨트리클럽 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="바카라싸이트">바카라싸이트 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="더카지노추천인">더카지노추천인 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="M카지노총판">M카지노총판 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="UCC카지노검증">UCC카지노검증 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="와우카지노파트너">와우카지노파트너 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="스포츠토토핸디캡">스포츠토토핸디캡 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="토토배팅">토토배팅 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="예스카지노먹튀">예스카지노먹튀 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="K리그중계">K리그중계 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="스포츠토토스페셜">스포츠토토스페셜 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="국내사이트">국내사이트 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="카지노호텔">카지노호텔 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="애플카지노먹튀">애플카지노먹튀 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="우리카지노쿠폰">우리카지노쿠폰 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="삼삼카지노쿠폰">삼삼카지노쿠폰 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="스타클럽카지노">스타클럽카지노 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="스타클럽카지노사이트">스타클럽카지노사이트 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="아시안카지노쿠폰">아시안카지노쿠폰 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="예스카지노도메인">예스카지노도메인 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="예스카지노">예스카지노 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="라이브맨">라이브맨 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="스코어보드">스코어보드 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="사다리분석">사다리분석 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="놀이터추천">놀이터추천 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="카지노이벤트">카지노이벤트 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="안전놀이터가입">안전놀이터가입 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="온라인바둑이">온라인바둑이 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="배트맨토토">배트맨토토 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="룰렛필승전략">룰렛필승전략 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="kbc에이전시">kbc에이전시 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="yes카지노">yes카지노 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="33카지노홈페이지">33카지노홈페이지 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="슈퍼카지노블랙잭">슈퍼카지노블랙잭 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="젠틀맨카지노">젠틀맨카지노 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="베가스벳">베가스벳 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="아시안카지노총판">아시안카지노총판 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="다빈치바카라">다빈치바카라 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="온라인바카라사이트">온라인바카라사이트 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="안전놀이터추천">안전놀이터추천 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="바카라전략">바카라전략 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="우리바카라">우리바카라 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="33바카라">33바카라 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="에프원카지노추천">에프원카지노추천 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="33카지노블랙잭">33카지노블랙잭33카지노도메인 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="카지노사이트주소">카지노사이트주소 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="온카지노">온카지노 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="메가카지노주소">메가카지노주소 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="온라인카지노검증">온라인카지노검증 a href="https://yes545.com/yescasino/" target="_blank" title="카지노커뮤니티">카지노커뮤니티