글 수 649
번호
제목
글쓴이
공지 एमटियुले सउल (एमटियु हल) मा १० तारिक मजदुर कानुन ,इपिएस ,डब्लुपीएसको बारेमा शैशिक कार्यक्रम गने file
관리자
50350   2019-11-02 2019-11-03 16:58
공지 एमटियुले फ्यंगथेकमा जुलाई १४ तारिक आइतबार २०१९ बृहत र्यालीको योजना गर्ने file
관리자
40896   2019-07-02 2019-07-02 16:47
공지 एमटियुले मोक्पो साम्हो चोतारिको सहकार्यमा जुन ३० तारिक आइतबार मोक्पो फुटबल ग्राउन्डमा शिक्षिक कार्यक्रम गर्न file
관리자
40230   2019-06-24 2019-06-24 21:26
공지 एमटियुले यो महिना जुन २३ तारिक किम्पोमा शैशिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
38477   2019-06-13 2019-06-13 18:29
공지 एमटियुले जनवरी २७ तारिक उइजंगबुमा नया बर्ष २०१९को शुभकामना आदान प्रदान र शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
63676   2019-01-03 2019-01-03 17:35
공지 एमटियुले डिसेम्बर १६ तारिक अन्तराष्ट्रिय प्रवासी मजदुर दिबस मनाउने file
관리자
48180   2018-12-03 2018-12-03 21:57
공지 एमटियुले ओसानमा नोभेम्बर १८ तारिक आईतबार शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
83350   2018-10-31 2018-10-31 11:19
공지 प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले अक्टोबर १४ मा बृहत रेल्लीको आयोजना गर्ने file
관리자
54365   2018-10-10 2018-10-10 14:39
공지 [성명] 고용허가제 실시 14년에 부쳐, 굽힘 없는 투쟁으로 한국 사회 이주노동을 새로 쓰자!
관리자
46994   2018-08-13 2018-08-13 14:30
공지 Migrant Workers Pre Rally file
관리자
55593   2018-07-23 2018-07-23 16:50
89 In Support to the Nepal Peoples freedom from King Gyanendra /네팔 민주화 운동 지지와 국제연대를 위한 국제 공동행동 기자회견 file
MTU이주노조
5640   2006-02-01 2006-02-01 08:15
In Support to the Nepal Peoples freedom from King Gyanendra Press Conference Peace Park, Seoul, 2006 February 1st. In Support to the Nepal Peoples freedom from King Gyanendra Restoration of de...  
88 now modify hompage 홈페이지 수정중 secret
MTU이주노조
    2006-01-31 2006-01-31 01:30
비밀글 입니다.  
87 His Excellency King Gaynendra: file
MTU이주노조
4576   2006-01-28 2006-01-28 23:11
January 27, 2006, His Excellency King Gaynendra: My organization, the Migrants' Trade Union of Korea (MTU), has been made aware of the increasingly brutal and repressive conditions for trade unioni...  
86 동계 현장활동투쟁 4일차 상황보고 file
실천단 선전국
4720   2006-01-19 2006-01-19 22:25
비정규직 철폐! 노사관계로드맵 분쇄! 노동자민중 생존권 쟁취를 위한 2006년 노동자민중 현장활동투쟁 4일차 상황 비정규직 철폐!! 노사관계로드맵 분쇄!! 노동자민중 생존권 쟁취!!를 위한 2006년 노동자민중 동계 현장활동투쟁단...  
85 alert, our ansan chief in MTU - tipu arrested file
MTU이주노조
4669   2006-01-19 2006-01-19 21:23
alert, our ansan chief in MTU - tipu(tifu-Abu Naser Bhuiyen) arrested 6:12pm in ansan-nasung with another 17migrants when they just doing bank business tifu now in mokdong immigration, today many comrades ...  
84 2006 labor winter real-field active struggle 2006년 노동자 동계 현장 활동 투쟁 1일차! file
노동자동계투쟁단
6998   2006-01-17 2006-01-17 00:21
nonregularity work abolition! capital and labor loadmap pulverization! achieve labor,people living rights -2006 labor winter real-field active struggle- 비정규직 철폐! 노사관계로드맵분쇄! 민중생존권 쟁취!를 위한 ...  
83 concentrated rally at mokdong immigration 11am file
MTU이주노조
5980   2006-01-16 2006-01-16 05:24
nonregularity work abolition! capital and labor loadmap pulverization! achieve labor,people living rights -2006 labor winter real-field active struggle- concentrated rally at mokdong immigration 11am 비정규직철...  
82 [judgement 판결] a portion of win a lawsuit, compensate to Anwar 300manwon 일부승소, 정부는 아느와르에게 300만원 보상하라 file
MTU이주노조
4748   2006-01-13 2006-01-13 20:04
13th, Jan, 10am seoul a civil case courtroom  our demand 1. compensate for illegal in process of crackdown 2. compensate for illegal imprisonment from May 14 to present  judgement 1. gover...  
81 our past comrade omkar's funeral will held on file
MTU이주노조
4745   2006-01-10 2006-01-10 17:32
[MTU]our past comrade omkar's funeral will held on seoul medical center 서울의료원 8pm subway#2 samsungstation 7.8exit 이주노조 조합원 이었던 omkar 동지의 장례식이 있습니다. 서울삼성동 서울의료원 장례식장 (한전.감...  
80 1월 9일 국가인권정책기본계획(National Action Plan) 이주노동자 관련 부분 file
MTU이주노조
4651   2006-01-09 2006-01-09 21:13
KNHRC pass a resolution -NAP, National Action Plan - it's a government base of humanright policy it include migrants workers related 1. deregulate (loosen) of eps prohibition about moving another w...  
79 [인터뷰] 구금 8개월을 맞는 아노아르 이주노조 위원장 file
MTU이주노조
5349   2006-01-08 2006-01-08 20:56
http://migrantsinkorea.net/webbs/view.php?board=mignews&id=171 이주노동자 방송국 http://migrantsinkorea.net [인터뷰]이주노동자 방송국 구금 8개월을 맞는 아노아르 이주노조 위원장 1월 13일 공판 앞두고 아쉬움 남아 전...  
78 [동영상,방송] KBS1 시사중심 외국인이주노동자 기본권 현주소는 전체부분입니다. file
MTU이주노조
6567   2005-12-30 2005-12-30 15:40
this is 28th 1pm live broadcasting KBS1 sisa-jungsim(current events centric) recording The present situation of migrant workers basic right its full time is 30minute saying about migrant's childrens educatio...  
77 생방송 KBS 시사중심 이주노동자 인터뷰/mtu live broadcasting file
숲홍
7672   2005-12-28 2005-12-28 15:41
28일 오후 1시 40분 생방송 KBS 시사중심 이주노동자 인터뷰 녹화분입니다. 20분 정도 진행된 방송분 중 녹화했던 후반부 10분 정도입니다. 녹화부분은 이주노동자 자녀의 교육권 등에 과한 이야기가 나오고 있습니다. 전반부는...  
76 17일차 12월 21일 부로 인권위 점거농성을 마쳤습니다. file
MTU이주노조
4778   2005-12-23 2005-12-23 21:06
17일차 12월 21일 부로 인권위 점거농성을 마쳤습니다. 투쟁은 계속됩니다. 동지들의 연대에 감사드립니다. migrant trade union, NHRC sitin struggle is now over about lasting 17day, wed, 21, Dec continue struggle ...  
75 샤킬직무대행 문병갑시다. /shakil now in hospital , visit him
MTU이주노조
4751   2005-12-23 2005-12-23 17:47
12월 21일날 안산에서 서울로 오는길에 가벼운 차선이탈사고로 인하여 샤킬 동지가 목에 충격을 받아 깁스 한채로 병원에 입원중 입니다. 샤킬 동지는 다친 몸에도 불구하고 아느와르 5차 재판과 해단식에 같이하고 저녁에 병원...  
74 16일차 속보 인권위 면담 사항
MTU이주노조
4724   2005-12-21 2005-12-21 10:11
이주노조의 요구사항 1. 이주노조에서는 아노와르의 석방을 위하여 최선을 다할 것이므로 이에 관심과 지원요청 = 재판기간 동안 재진정 및 G1비자 신청 등 예 2. 아노아르 보호해제진정사건에 대한 국가인권위의 결정 관련하여...  
73 [농성15일차] 국가인권위 농성단 속보
MTU이주노조
4691   2005-12-19 2005-12-19 21:15
농성15일차 국가인권위 농성단 속보 12월 18일, 세계 이주노동자의 날을 맞이해 농성단은 다시금 현재 진행하고 있는 투쟁을 거리로 가져나가기 위해 현장의 많은 이주노동자들을 조직해 집회에 참여하였습니다. 비록 ‘이주노동자...  
72 [농성10일차]국가인권위 규탄농성 속보
MTU이주노조
4631   2005-12-15 2005-12-15 04:50
12월 14일, 이주노조 위원장 석방을 위한 인권위 규탄농성이 어느 덧 10일째에 접어듭니다. 열흘이라는 기간 동안 힘차게 농성 투쟁을 진행해 온 농성단은 그 동안의 투쟁 평가와 이후 계획들을 모처럼 전체가 모여 논의하는 ...  
71 [속보]국가인권위 농성7-8일차 file
MTU이주노조
4743   2005-12-12 2005-12-12 23:08
국가인권위 농성7-8일차 농성7일차를 맞이했던 어제는 주말을 맞이하여 올라오신 지역의 동지들과 총력결의대회를 가졌고, 라디카의 연행과 더불어 다소 지쳐 있었던 우리 동지들이 모처럼 노래도 부르고 율동도 하면서 힘을 얻는...  
70 인권위 점거농성 6일차 속보 file
MTU이주노조
4635   2005-12-11 2005-12-11 20:35
인권탄압기관이 인권에 관해 논할 자격은 없다 ! [세계인권의날 기념식장 기습시위] 12월 10일 세계인권선언 57주년을 맞이하여 10시 30분부터 국가인권위원회 주최로 ‘세계인권의날 기념식’이 열렸다. 이 자리에는 장애인, 여성...