-कृषि पशुपालन (बंगुर )कम्पनीमा २ जना प्रवासी मजदुर (नेपाली )को मृत्यु गराउने कम्पनी मालिकलाइ  थुनामा राखी कारबाही गर .
गत मे महिनाको १२ तारिक ख्यंग्सान पुक्दो खुन्वीमा भएको एक बंगुर कम्पनी(ठेहुंगछोंग्थोंगजांग बंगुर कम्पनी) मा सेप्टी ट्यांकी सफा गर्ने क्रममा नेपाली प्रवासी मजदुर २ जनाको  बेहोस भएर मृत्य भयो .भूपू राष्ट्रपति पार्क खुन हे राष्ट्रपति भवनबाट लखेटिएको ,साथै १ करोड ७० लाख मैनबत्ति रेल्लीले गर्दा प्रारम्भिक चुनाबद्वार नया सरकार आए पनि प्रवासी मजदुरहरुको मृत्यु हुनेक्रम अझै  जारी छ .
.बंगुरको फोहोर (दिसाब पिसाब, मल  )बाट निस्कने कडा दुर्गन्धित गन्ध कल्पना गरेको भन्दा पनि बढी हुने र  Hydrogen sulfide or ammonia जस्तो हानिकारक ग्यास उत्पन्न हुने हुनाले घटना  भएको बंगुर कम्पनीमा शुरुदेखि नै ट्यांकी सफा गर्ने काम मानिसले होइनकी मेसिनले गर्नु पर्ने हुन्छ .त्यो कम्पनीमा प्रत्यक्ष सेप्टी ट्यांकीको हानिकारक ग्यास कतिसम्म फैलिएको छ भनि मापन गर्दा तोकिएको आधारलाइन भन्दा २ .५ गुना बढी  हाइड्रोजन सुल्फाइड पाइएको थियो .तर कम्पनी मालिकले सफा गर्ने मेसिन बिग्रिएको कारणले मृत्यु भएको २ जना प्रवासी मजदुरलाई ट्यांकी सफा गर्न आदेश दिएको थियो .तर त्यो ट्यांकी भित्र मानिस गएर काम गर्न सकिन्छकी सकिदैन भनेर हेर्नकोलागि हानिकारक ग्यासको फैलावट (कतिसम्म कडा ग्यास फैलिएको छ भनेर ) मापन गरिएन . कम्पनी मालिकले प्रवासी मजदुरलाई मास्क लगायतको शुरक्षाको सामानहरु केहि पनि दिएको थिएन .यो स्पस्ट रुपमा कम्पनी सुरक्षा ,स्वास्थ्य कानुनको उलंघन हो .घटना पश्चात थेगु श्रम तथा रोजगार बिभागबाट बिशेष श्रम निरीक्षण गर्दा कम्पनीले कम्पनी सुरक्षा ,स्वास्थ्य कानुन १८ वोटा उलघन गरेको पत्ता लागेको  थियो .प्रवासी मजदुर मेसिन हो भन्ने  मालिकको ब्यबहारले  २ जना प्रवासी मजदुरले ज्यान गुमाउनु परेको हो .
यो पटक घटना भएको बंगुर कम्पनीको समस्या यो कम्पनीको मात्र होइन .मजदुरको शुरक्षाकोलागि नियम कानुन भएपनि त्यसको पालना नगरेको अवस्थामा  ,मजदुर कानुन र कम्पनी शुरक्षा ,स्वास्थ्य कानुनमा  ब्यबस्था भएको दफाहरुको कुनै अर्थ नभएको अवस्था धेरै छ . कम्पनीको काम गर्ने स्थितिको अति नाजुक अवस्थामा  काम गर्नु परेपनि ,भेदभावहरु भोग्नु परेपनि स्वइच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउने प्रवासी मजदुरलाई  कम्पनी शुरक्षा स्वास्थ्य कानुनमा उलेल्ख भएको नियमहरु कागलाई बेल पाकेको सरह ( कागलाई बेल पाक्यो हर्क न बिस्मत)  हो .
नियम कानुनको पालना गरेर ,लागु गरेर मृत्युलाइ रोक्नु पर्छ .सबै भन्दा पहिले गर्नु पर्ने काम कारबाही घटना घटाउने कम्पनी मालिकलाई थुनामा राख्नु पर्नेछ .कानुन उलघन गरे पनि कानुनी कारबाही नहुने वा कारबाही भए पनि नाम मात्रको (हल्का)कारबाही हुने बिगतको अनुभव वा उदाहरणले गर्दा  कानुन उलघन गर्ने कम्पनी मालिकहरु कोरियन समाजमा धेरै भन्दा धेरै छन् .श्रम तथा रोजगार मन्त्रलय र प्रहरी कार्यालयले कानुन उलंघन गरेमा उलंघन गरे अनुसारको सजाय हुन्छ भन्ने कुरा ब्यबहारमा देखाउनु पर्नेछ .फेरी आची गरेसके पछी ढोका देख्ने उखान जस्तै घटना घटी सकेपछी हतार हतार समस्या समाधान गर्ने तिर लाग्ने अहिले सम्मको तरिकाले लगातार दोहोरिने प्रवासी मजदुरको मृत्युलाइ रोक्न सकिदैन .अहिले घटना भएको बंगुर कम्पनीमा जस्तै अरु बंगुर कम्पनीमा पनि यस्तो घटना र कानुन उलघन भएको छ कि छैन भनेर तुरुन्त श्रम निरीक्षण गर्नु आवश्यक छ .यसरी निरीक्षण गर्ने क्रममा मजदुर संगठनको प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी हुन पाउने ब्यबस्था गर्नु पर्नेछ .
घटना भएको बंगुर कम्पनी भएको थेगु ख्यंगपुक क्षेत्रको प्रवासी मजदुरहरु मध्ये जम्मा २७.९ प्रतिसत औथोगिक दुर्घटनामा परेको र यो मध्ये ३७.९ प्रतिसत मजदुर आफैले उपचार खर्च व्यहोरेको अनुसन्धानले प्रमाणित गरेकोछ .फेरी प्रवासी मजदुरहरु मध्ये लगभग ५० प्रतिसतले काम गर्दा चोटपटक लागेको अवस्थामा  अस्पतालमा निशुक उपचार गर्न पाइन्छ भन्ने  बास्तबिक पनि थाहा नभएको बताएको छन .प्रवासी मजदुरहरुको औधोगिक दुर्घटना समस्या सम्बन्धि  प्रभाबकारी ,आक्रामक योजनाहरु तर्जुमा गरेर लागु नगरे यति टाढा अर्काको देशमा ज्यान गुमाउने प्रवासी मजदुरहरु निरन्तर भई रहनेछन .रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) खारेज गरि प्रवासी मजदुरले जोखिमपूर्ण कम्पनी\बाट छुटकारा पाउने ब्यबस्था ( डब्लुपीएस लागु )गर्नु पर्ने र प्रवासी मजदुरहरुको औधोगिक दुर्घटना बारेमा आधारभुत योजनाहरु कोरियन सरकारले  बनाउनु पर्नेछ   .                

                                           .농축산업 이주노동자 두 명을 죽음으로 내몬 사업주를 구속하라!

지난 5월 12일, 경상북도 군위에 있는 양돈장에서 정화조를 청소하는 일을 하던 네팔 출신 이주노동자 두 명이 질식사하는 사건이 발생했다. 박근혜가 청와대에서 쫓겨나 감옥에 가고, 1700만 촛불이 만든 조기 대선을 통해 새 정부가 들어섰지만, 이주노동자들의 죽음은 여전히 계속되고 있는 것이다.

문제의 양돈장에서 정화조 청소는 원래 사람이 아닌 기계의 일이다. 돼지 분뇨의 악취가 상상 이상일뿐더러, 분뇨에서 황화수소나 암모니아 등 유해가스가 발생하기 때문이다. 실제로 정화조의 유해가스 농도를 측정한 결과 기준치의 2.5배나 되는 황화수소가 검출되었다. 하지만 사업주는 청소기계가 고장이 났다는 이유로 고인이 된 두 명에게 수작업을 지시하면서, 정작 사람이 정화조에 들어가서 작업을 할 수 있는지를 살피기 위해 유해가스 농도를 측정하지 않았다. 심지어 사업주는 이주노동자들에게 마스크와 같은 최소한의 안전장비조차도 지급하지 않았다. 이는 명백한 산업안전보건법 위반이다. 사고 후 대구고용노동청에서 특별근로감독을 실시했을 때는 위반 사항이 무려 18건이나 적발되었다. 이주노동자를 기계 취급하는 사업주의 태도가 두 명의 노동자를 죽인 것이다. 

비단 이번에 문제가 된 양돈장 한 곳만의 문제는 아닐 것이다. 노동자들의 안전을 위한 규제가 있어도 지켜지지 않는 비규제 상황에서, 법전에 적힌 근로기준법이나 산업안전보건법 조항들은 활자 이상의 의미를 가지기 어려운 경우가 대부분이다. 하물며 열악한 노동조건에 놓이거나 차별을 겪어도 사업주 허가 없이는 사업장 변경도 할 수 없는 이주노동자들에게는 법전에 적힌 규제들이 빛 좋은 개살구에 불과할 수밖에 없다.
규제를 작동시켜 죽음을 멈춰야 한다. 가장 먼저 취해져야 할 조치는 해당 사업장의 사업주를 구속하는 것이다. 법을 어겨도 처벌받지 않거나 솜방망이 처벌에 그쳤던 경험들을 통해 노동법 어기는 것을 당연하게 여기는 사장들이 한국 사회에 너무나도 많다. 고용노동부와 검찰은 법을 어기면 이에 상응하는 처벌을 받게 된다는 것을 이들에게 똑똑히 보여주어야 한다.
또한 소 잃고 외양간 고치듯 사고가 터진 후에야 부랴부랴 수습에 나서는 식으로 대응해서는 반복되는 죽음을 막을 수 없다. 다른 사업장에서 문제의 양돈장과 같은 일들이 발생하고 있지는 않은지에 대한 근로감독을 당장 실시할 필요가 있다. 그리고 이 과정에서 민관이 협력할 방안을 찾아야 한다.
 
문제의 양돈장이 속해 있는 대구경북 지역의 이주노동자 중 27.9% 산업재해 경험이 있으며, 이들 중 37.9%가 본인이 알아서 치료비를 부담해야 했다고 한다. 또한 이주노동자의 절반 가까이가 일하다가 다쳤을 때 의료기관에서 무료로 치료를 받을 수 있는 사실조차 몰랐다고 한다. 이주노동자들의 산재 문제에 대한 보다 적극적인 대책이 마련되지 않고서는 이역만리 타국에서 죽음을 맞는 노동자들은 계속 생겨날 수밖에 없다. 고용허가제를 폐지하여 이주노동자가 위험한 사업장을 벗어날 수 있도록 하고, 이주노동자 산재 문제에 대하여 근본적인 대책을 마련하라!