글 수 649
번호
제목
글쓴이
공지 एमटियुले सउल (एमटियु हल) मा १० तारिक मजदुर कानुन ,इपिएस ,डब्लुपीएसको बारेमा शैशिक कार्यक्रम गने file
관리자
49028   2019-11-02 2019-11-03 16:58
공지 एमटियुले फ्यंगथेकमा जुलाई १४ तारिक आइतबार २०१९ बृहत र्यालीको योजना गर्ने file
관리자
39631   2019-07-02 2019-07-02 16:47
공지 एमटियुले मोक्पो साम्हो चोतारिको सहकार्यमा जुन ३० तारिक आइतबार मोक्पो फुटबल ग्राउन्डमा शिक्षिक कार्यक्रम गर्न file
관리자
38878   2019-06-24 2019-06-24 21:26
공지 एमटियुले यो महिना जुन २३ तारिक किम्पोमा शैशिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
37227   2019-06-13 2019-06-13 18:29
공지 एमटियुले जनवरी २७ तारिक उइजंगबुमा नया बर्ष २०१९को शुभकामना आदान प्रदान र शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
62394   2019-01-03 2019-01-03 17:35
공지 एमटियुले डिसेम्बर १६ तारिक अन्तराष्ट्रिय प्रवासी मजदुर दिबस मनाउने file
관리자
46867   2018-12-03 2018-12-03 21:57
공지 एमटियुले ओसानमा नोभेम्बर १८ तारिक आईतबार शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
82084   2018-10-31 2018-10-31 11:19
공지 प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले अक्टोबर १४ मा बृहत रेल्लीको आयोजना गर्ने file
관리자
53097   2018-10-10 2018-10-10 14:39
공지 [성명] 고용허가제 실시 14년에 부쳐, 굽힘 없는 투쟁으로 한국 사회 이주노동을 새로 쓰자!
관리자
45714   2018-08-13 2018-08-13 14:30
공지 Migrant Workers Pre Rally file
관리자
53330   2018-07-23 2018-07-23 16:50
29 [집회] 9월 14일, 성동광진지역 이주노동자 단속 반대 집회
MTU이주노조
4329   2007-09-11 2007-09-11 19:43
"우리 이웃 이주노동자 단속추방 반대한다" 성동광진 이주노동자 인권지킴이 발대식 일시 : 9월 14일 (금) 오후 6시 30분 장소 : 성수역 2번 출구 '라성' 앞 광장 주최 : 성동광진 이주노동자 인권지킴이(민주노동당 성동지역위...  
28 ILO와 UN, 한국정부에 이주노조의 즉각적인 인정과 이주민 인권보장 촉구
MTU이주노조
4329   2009-11-26 2009-11-26 17:02
ILO와 UN, 한국정부에 이주노조의 즉각적인 인정과 이주민 인권보장 촉구 - 한국정부는 국제사회의 보편적 기준을 수용하라! 최근 ILO의 결사의자유위원회(Committee on Freedom of Association, CFA)와 UN 경제사회위원회(C...  
27 Kasammako intervention leads to meeting between Philippine Ambassador and Minister of Justice
MTU이주노조
4328   2008-07-23 2008-07-23 15:11
Here is the result of the meeting listed on the embassy website Amb. Cruz Discusses Immigration Matters with Korean Justice Minister By: Philippine Embassy With the impending crackdown on illegal work...  
26 [이주노조의 입장] 수바시강제출국에 대한 '법무부 보도자료'에 대한 반박문 file
MTU이주노조
4328   2008-02-01 2008-02-01 15:16
http://migrant.nodong.net/ver3/images_ga/logo.gif 첨부파일: -이주노조의 입장- 법무부보도자료반박 -법무부보도자료 [이주노조의 입장] ‘법무부 보도자료’에 대한 반박 자료 1월 30일, 법무부 출입국관리국 조사집행과는 "당뇨병 논란...  
25 [논평] 법원의 이주노동자노동조합설립 인정 판결을 환영한다
MTU이주노조
4328   2007-02-02 2007-02-02 18:20
[논평] 법원의 이주노동자노동조합설립 인정 판결을 환영한다 오늘(1일) 서울고등법원은 이주노동자노동조합이 제기한 항소심 재판에서 이주노동자노동조합 설립신고서반려처분을 취소하라는 판결을 했다. 이번 항소심 판결은 이주노동...  
24 [기자회견]고용허가제 시행 4년을 말한다. - 모든 이주노동자에게 노동권을 - file
MTU이주노조
4327   2008-08-13 2008-08-13 13:52
고용허가제 시행 4년을 말한다. -모든 이주노동자에게 노동권을!- ○일시 : 8월 13일, 오전 11시 ○장소 : 광화문 정부종합청사 정문 앞 ○주최 : 이주공동행동 -기자회견 순서- ○사회 : 석권호(민주노총 비정규조직실) ○ 여는...  
23 MTU DISCUSSION: About Organization Migrants - METAL TRADE UNION 대구branch 삼우지회 case.
MTU이주노조
4327   2007-11-16 2007-11-16 02:01
MTU DISCUSSION: About Organization Migrants - METAL TRADE UNION 대구branch 삼우지회 case. 금속노조 대구지부 김형계 수석부지부장을 초청해 대구 삼우정밀 지회에서 이주노동자들과 한국인 노동자들이 함께 단결...  
22 2/24(일), 전국이주노동자대회!! 모이자 대학로로~! file
MTU이주노조
4327   2008-02-22 2008-02-22 10:45
2/24(일), 전국이주노동자대회!! 모이자 대학로로~!  
21 여수외국인보호소 화재참사 책임회피, 진상왜곡 정부 규탄대회 file
MTU이주노조
4327   2007-03-16 2007-03-16 15:44
여수외국인보호소 화재참사 책임회피, 진상왜곡 정부 규탄대회 일시 : 3월 18일 오후 3시 장소 : 청계천 열린광장앞 여수외국인보호소 화재참사 공동대책위원회  
20 [이주노조] 이주노동자에 대한 제도적 살인을 중단하라.
MTU이주노조
4327   2007-02-12 2007-02-12 09:14
이주노동자에 대한 제도적 살인을 중단하라. -여수출입국관리사무소 화재사건에 대해 법무부를 규탄한다. 2월 11일 새벽 4시경 여수출입국관리사무소에서 화재가 발생해 9명이 사망하고 18명이 중상을 입는 사건이 발생했다. 이...  
19 [9월3일] 안산, 화성, 시화 단속(이주노조 조합원 3명 단속)
MTU이주노조
4326   2007-09-05 2007-09-05 19:16
9월 3일 단속 소식 화성 12:00 수원출입국관리소, 화성 일대 공장들과 그 인근에서 30여명 정도 단속. 이 때 이주노조 조합원 까말 동지 단속. 당시 공장 2층에서 일하고 있었고, 단속반들 영장이나 신분증 제시도 없이 이주...  
18 2월 25일 집회 조직을 위해 이렇게 합시다. file
MTU이주노조
4326   2007-02-21 2007-02-21 06:18
공대위 참가 단체들, 그리고 25일 집회를 참가할 단체들은 2월 25일 여수 외국인 보호소 화재 참사 희생자 추모∙정부 규탄 대회를 알리기 위해 아래의 활동을 적극 벌입시다. ■2월 25일 집회 홍보 웹자보를 여러...  
17 10.7-10.25 단속 소식
MTU이주노조
4325   2007-10-25 2007-10-25 19:49
10월 25일 13:05 동대문 시장 단속 19:30 동두천역 단속, 이주노조 조합원 1명 단속 10월 24일 성수, 뚝섬 단속, 이주노조 조합원 1명 단속 동대문 단속 10월 22일 12:50 안산역 주변 단속 경기도 광주에서 50여 명 단속됨...  
16 압둘 사쿠르 모금 결과 보고입니다.
MTU이주노조
4325   2007-01-18 2007-01-18 20:09
5월 테러리스트로 몰려 단속돼어 강제출국된 압둘 사쿠르 동지를 위해 이주노조 차원에서의 모금 결과를 공지해드립니다. 압둘 사쿠르 모금 상황 결과 5월 21일 안산에서 테러리스트로 몰려 연행되어 화성보호소에서 보호중이던 ...  
15 8/27 이주노조 북부지부가 건설되었습니다. file
MTU이주노조
4322   2006-08-27 2006-08-27 21:47
이주노조 북부지부가 8월 27일 건설되었습니다. 조합원 자격있는 조합원 28명 중 14명 참가로 진행된 북부지부 총회가 시작되었습니다. 우선 의정부 분회 평가와 이후 계획에 대해서 논의를 진행했습니다. 특히 컴퓨터,한글 교육...  
14 추석 연휴 이후 벌어지고 있는 단속 상황 간단 정리
MTU이주노조
4321   2007-10-11 2007-10-11 00:15
추석 연휴 이후 벌어지고 있는 단속 상황 간단 정리 9월 28일, 동대문 역 단속 9월 30일, 포천, 송우리 단속 10월 1일, 용인 남사 지역 추석 연휴가 끝난 바로 다음 주에 용인 남사 지역에서 대형 버스가 몇 대씩 돌아...  
13 [논평] 미등록 이주노동자의 노동3권 보장은 당연하다!
MTU이주노조
4314   2007-02-06 2007-02-06 11:03
서울고법이 어제(1일) 미등록 이주노동자들이 포함된 이주노동자 노조를 인정해야 한다는 판결을 내렸다. 이것이 매우 상식적이고도 당연한 판결임에도 노조는 물론 시민사회단체들은 이에 환호할 수밖에 없다. 이는 그만큼 한국의...  
12 [논평]이주노동자 노조설립 인정 첫 판결을 환영하며
MTU이주노조
4312   2007-02-02 2007-02-02 18:31
[논평] 이주노동자 노조설립 인정 첫 판결을 환영하며 민주노동당은 지난해 2월 이주노동자의 노조설립신고반려취소청구를 기각한 1심 판결을 뒤집고 오늘 서울고등법원이 이주노동자의 노조 설립을 인정한 판결을 진심으로 환영한...  
11 9월 2일 사회운동포럼 "주체화 관점에서 본 이주노동자 운동" 관심바랍니다.
MTU이주노조
4311   2007-09-01 2007-09-01 17:24
○ 주체화 관점에서 본 이주노동자 운동 이주노동자 조직화 전략과 노동권 쟁취 방안 - 주체화와 연대의 관점에서 바라 본 이주노동자 조직과 투쟁 - 1. 토론회 배경 한국에 이주노동자가 유입되기 시작한 것은 80년대 말이며...  
10 KCTU Seoul Regional Council Election file
관리자
4202   2018-03-09 2018-04-03 15:03