글 수 649
번호
제목
글쓴이
공지 एमटियुले सउल (एमटियु हल) मा १० तारिक मजदुर कानुन ,इपिएस ,डब्लुपीएसको बारेमा शैशिक कार्यक्रम गने file
관리자
43484   2019-11-02 2019-11-03 16:58
공지 एमटियुले फ्यंगथेकमा जुलाई १४ तारिक आइतबार २०१९ बृहत र्यालीको योजना गर्ने file
관리자
34437   2019-07-02 2019-07-02 16:47
공지 एमटियुले मोक्पो साम्हो चोतारिको सहकार्यमा जुन ३० तारिक आइतबार मोक्पो फुटबल ग्राउन्डमा शिक्षिक कार्यक्रम गर्न file
관리자
33189   2019-06-24 2019-06-24 21:26
공지 एमटियुले यो महिना जुन २३ तारिक किम्पोमा शैशिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
31940   2019-06-13 2019-06-13 18:29
공지 एमटियुले जनवरी २७ तारिक उइजंगबुमा नया बर्ष २०१९को शुभकामना आदान प्रदान र शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
56671   2019-01-03 2019-01-03 17:35
공지 एमटियुले डिसेम्बर १६ तारिक अन्तराष्ट्रिय प्रवासी मजदुर दिबस मनाउने file
관리자
41473   2018-12-03 2018-12-03 21:57
공지 एमटियुले ओसानमा नोभेम्बर १८ तारिक आईतबार शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
76467   2018-10-31 2018-10-31 11:19
공지 प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले अक्टोबर १४ मा बृहत रेल्लीको आयोजना गर्ने file
관리자
47746   2018-10-10 2018-10-10 14:39
공지 [성명] 고용허가제 실시 14년에 부쳐, 굽힘 없는 투쟁으로 한국 사회 이주노동을 새로 쓰자!
관리자
40074   2018-08-13 2018-08-13 14:30
공지 Migrant Workers Pre Rally file
관리자
48112   2018-07-23 2018-07-23 16:50
509 노동자대회 전야제 이주노조 후원주점(Solidarity Night to Support MTU) file
관리자
11623   2011-11-02 2011-11-02 18:30
 
508 <논평> 더 이상 폭력적 인권침해는 멈추어야 한다. 미등록 이주민 합동단속을 중단하라!!
관리자
7033   2011-10-27 2011-10-27 19:07
<논평> 더 이상 폭력적 인권침해는 멈추어야 한다. 미등록 이주민 합동단속을 중단하라!! 법무부 출입국·외국인 정책본부(이하 출입국관리사무소)에서 10월 24일 미등록 이주민에 대한 정부 합동 단속을 예고하였다. 지난 10월 23일...  
507 차별을 정당화하는 이주민 정책 개선하고, 이주민에 대한 차별금지법을 즉각 제정하라!
관리자
7230   2011-10-18 2011-10-18 14:58
<성 명 서> 차별을 정당화하는 이주민 정책 개선하고, 이주민에 대한 차별금지법을 즉각 제정하라! 거주외국인 140만명을 자랑하는 한국 사회에서 아직도 차마 입에 담기도 부끄러운 일들이 지속적으로 발생하고 있다. 지난 9월 ...  
506 <기자회견문>양구지역 고용허가제 농업노동자의 노예노동을 고발한다! file
관리자
17986   2011-10-06 2011-10-06 16:30
<기자회견문> 양구지역 고용허가제 농업노동자의 노예노동을 고발한다! 지난 7월 강원도 캄보디아 농업노동자 10인은 안산지역 단체 ‘지구인의 정류장’을 찾았다. 강원도 양구지역에서 근무하던 이들 노동자들이 심적으로 너무나 지...  
505 [성명]이주노동자 사업장 변경 횟수 제한 합헌 판결은 인종차별 판결이다!
관리자
15820   2011-09-30 2011-09-30 16:06
이주노동자 사업장 변경 횟수 제한 합헌 판결은 인종차별 판결이다! 9월 29일 헌법재판소가 이주노동자의 사업장 변경 횟수를 3회로 제한한 구 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 제25조 제4항과 같은 법 시행령 제30조 제2...  
504 법무부 서울출입국관리소의 이주노조위원장 체류비자 신청 반려를 강력히 규탄한다!
관리자
12247   2011-09-16 2011-09-16 18:17
법무부 서울출입국관리소의 이주노조위원장 체류비자 신청 반려를 강력히 규탄한다! - 법원 판결도 무시하는가? 즉각 체류비자를 발급하라! 2011년 9월 15일 서울행정법원 제12부는 2011년 2월 10일 서울출입국관리소장이 미셸 카투...  
503 Welcoming the Court's Ruling against the Immigration Service's Cancellation of MTU President Michel Catuira's Visa!
관리자
14227   2011-09-15 2011-09-15 21:02
Welcoming the Court's Ruling against the Immigration Service's Cancellation of MTU President Michel Catuira's Visa! On September 15, 2011 the Seoul 12th Administrative Court issued a verdict cancelli...  
502 [기자회견문]이주노조 미셸 카투이라 위원장 체류비자 취소에 대한 행정법원의 취소 판결을 환영한다!
관리자
9340   2011-09-15 2011-09-15 15:06
이주노조 미셸 카투이라 위원장 체류비자 취소에 대한 행정법원의 취소 판결을 환영한다! 2011년 9월 15일 서울행정법원 제12부는 2011년 2월 10일 서울출입국관리소장이 미셸 카투이라 이주노조 위원장에 대해서 내린 ‘근무처변경...  
501 [토론회] 실패한 고용허가제 7년, 대안을 말한다 file
관리자
7379   2011-08-18 2011-08-18 16:29
Forum on the alternative to failed EPS(Employment Permit System). Migrants are welcome to this forum * time/date: Aug 20th(Sat) 3pm * venue: KCTU BD 15th floor hall (Sub Line 5 Seodaemoon st Exit 5) ...  
500 SPEECH FOR THE 7TH EPS ANNIVERSARY PRESS CONFERENCE file
관리자
11575   2011-08-17 2011-08-17 17:20
Today as the Korean government is resting it's laurels in their "so-called" success of the EPS, thousand upon thousands of migrant workers are still being abused and exploited by their employers. An ex...  
499 [기자회견문] 실패한 고용허가제 7년, 대안을 촉구한다
관리자
6842   2011-08-17 2011-08-17 11:59
실패한 고용허가제 7년 근본적인 대안이 필요하다 오늘은 고용허가제가 시행된 지 7주년이 되는 날이다. 현대판 노예제인 산업연수제의 문제점을 해결하기 위해 도입되었다던 고용허가제는 그 도입취지가 무색하게도 지난 7년 동...  
498 차별과 인종주의를 용인할 수는 없다 - 노르웨이 테러사태가 우리에게 던지는 교훈
관리자
7325   2011-08-12 2011-08-12 16:01
차별과 인종주의를 용인할 수는 없다 - 노르웨이 테러사태가 우리에게 던지는 교훈 지난 7월 22일 노르웨이 오슬로 총리 청사 인근에서 폭탄테러와 우퇴야 섬에서 총기난사가 일어났다. 이 끔찍한 증오범죄로 노르웨이 국민 76명...  
497 [기자회견문]출입국외국인정책본부는 이주노동자에 대한 폭력적인 행정집행을 즉각 중단하라!
관리자
12393   2011-07-28 2011-07-28 17:03
<기자회견문> 출입국외국인정책본부는 이주노동자에 대한 폭력적인 행정집행을 즉각 중단하라! 베트남 이주노동자 10인의 무죄석방을 위한 대책위원회(이하 대책위) 는 지난 2개월여 동안 부당한 혐의로 구속되어 재판을 받았던 ...  
496 故 갈레씨 노동자장 치뤄져, "이주노동자는 살고 싶다"
관리자
6435   2011-07-28 2011-07-28 16:40
"여기는 법도 없나요?"...어느 이주노동자의 마지막 물음 故 갈레씨 노동자장 치뤄져, "이주노동자는 살고 싶다" 전근배 기자 2011.07.27 11:47 7월 26일 대구 성서공단의 세인산업 공장 정문에는 온화한 미소를 머금은 한 젊은 이주노...  
495 MTU Newsletter(2011. June) file
관리자
25213   2011-06-30 2011-06-30 14:41
The Migrant Workers Petition MTU have officially launched a petition for the migrants workers since early March. What started out as a legalization campaign for MTU quickly evolved into a much wi...  
494 인천출입국관리사무소는 적법절차 준수하고 베트남 이주노동자를 즉각 석방하라!! file
관리자
35339   2011-06-28 2011-06-28 16:55
인천출입국관리사무소는 적법절차 준수하고 베트남 이주노동자를 즉각 석방하라!! 6월 23일 목요일 베트남 이주노동자 10인에 대한 선고공판이 있은 지 이미 5일이 지났다. 그러나 선고공판 결과 업무방해죄에 대해 무죄를 선...  
493 Report on Trial and Detention of Vietnamese Construction Workers in South Korea
관리자
7860   2011-06-28 2011-06-28 16:50
*Report on Trial and Detention of Vietnamese Construction Workers in South Korea The following is a report on the outcome of the trial of 10 Vietnamese migrant workers arrested in relation to ...  
492 국제노동기구(ILO)의 가사노동협약 채택을 환영한다!
관리자
13600   2011-06-17 2011-06-17 16:32
[논 평] 국제노동기구(ILO)의 가사노동협약 채택을 환영한다! 지난 56년 간의 긴 논쟁 끝에 2011. 6. 16. 국제노동기구(ILO) 제100차 총회에서 ‘가사노동협약’이 찬성 396 대 반대 16, 기권 63표로 채택되었다. ‘가사노동협...  
491 [기자회견문]베트남 건설이주노동자들의 생존권적 파업에 불법의 굴레를 벗겨라! file
관리자
7834   2011-06-01 2011-06-01 18:44
기자회견문 베트남 건설이주노동자들의 생존권적 파업에 불법의 굴레를 벗겨라! 현재 10명의 베트남 건설이주노동자들이 불법파업으로 인한 업무방해와 폭력행위를 주도한 혐의로 재판을 받고 있다. 이들 노동자들이 일을 했던 ...  
490 故황티남씨 사건 개요 & 이주/여성단체 성명서 file
관리자
13682   2011-05-29 2011-05-29 16:44
故황티남씨 사건 개요 <故황티남씨 Hoang Thi Nam 사건 경과> 1. 신상정보 및 상담과정 故황티남 Hoang Thi Nam (생년월일 871010/ 경북 청도군 **리) 남편: 임** (직업: 보일러 기사) 2010년 4월 베트남에서 결혼 201...